Kunteko & SoteDialogit webinaari 5: Työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa 8.10.2020

Lastensuojelun sijaishuollossa työskentely on emotionaalisesti kuormittavaa ja edellyttää työntekijöiltä vahvaa ammatillista osaamista.

Lastensuojelulaitosten toiminnan kehittäminen on ollut julkisen keskustelun kohteena ja vaikuttanut työn tekemisen reunaehtoihin.

Miten hoito- ja kasvatustyön edellytyksiä voidaan tukea työyhteisön toimintaa kehittämällä? Sujuva ja tuloksellinen työ tuottaa hyvinvointia: työn mielekkyys on yhteydessä onnistumisen kokemuksiin työssä. Miten työtä yhdessä tutkimalla ja kehittämällä vahvistamme hyvinvointia?

Työlähtöisessä työhyvinvoinnin ajattelussa hyvinvointi kytkeytyy yksilöllisesti ja yhteisöllisesti rakennettuun työn kohteeseen sekä käytössä olevien työvälineiden ja työyhteisön toimintatapojen toimivuuteen. Työlähtöisen kehittämisen kohteena on työ toimintana, jota tarkastellaan työn arjessa rakentuvana työntekijöiden ohjaamana prosessina. Työlähtöisen ajattelun ideana on vaikuttaa työssä jo meneillään olevaan kehitykseen työhyvinvointia edistävällä tavalla.  Tavoitteena kehittämisessä on koko työyhteisön osallistumista ja oppimista vahvistavien työskentelytapojen sekä työn kehittämisen käytäntöjen juurtuminen osaksi työyhteisön toimintaa.

Lapin ammattikorkeakoulun kehittäjät ovat toimineet yhteistyössä sijaishuoltoyksiköiden ammattilaisten kanssa. Näissä työyhteisöissä tutkittiin työtä ja sen rakenteita, prosesseja, menetelmiä ja yhteistyökäytäntöjä sekä muuttuvan toimintaympäristön heijastuksia työhön. 

Anne PuroPsMtyö- ja organisaatiopsykologi, lehtori, kehittäjä, Lapin ammattikorkeakoulu

Teija Kynkäänniemi, VTM, YTM, sosiaalityöntekijä, lehtori, kehittäjä, Lapin ammattikorkeakoulu

Anne Puro

Teija Kynkäänniemi