Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston kehittämistyö painottui lastensuojeluorganisaatioiden henkilöstön työhyvinvoinnin, työhyvinvoinnin johtamisen ja johtamisosaamisen kehittämiseen.
Osahankkeessa kehitettiin myös lastensuojelun työhyvinvoinnin tilan - vahvuudet ja kuormitustekijät - arvioimiseksi ja kehittämistarpeiden paikantamiseksi lastensuojelun erityispiirteet huomioon ottava työhyvinvoinnin itsearviointikysely.

SoteDialogit-hanke Itä-Suomen yliopison www sivuilla

Pilotit 1-4: Maakunnalliset lastensuojeluorganisaatiot – KainuunSote, Kuopion kaupunki, KymSote ja Siun Sote

Hankkeeseen osallistuvien maakuntien lastensuojeluorganisaatioiden kanssa yhteiskehitettiin kohdespesifi ja räätälöity työhyvinvointimittari sekä vastattiin erikseen sovittavien työpaikkojen ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin. Kehittämisteemoja olivat mm. henkilöstön työhyvinvointi, palveluyhteistyö ja rakennemuutokseen liittyvän organisoinnin tukeminen, ennakoivien toimintatapojen kehittäminen ja onnistumisen seuranta.

Kehittämistyötä ohjasivat Sisko Piippo, Janissa Miettinen, Laura Nyyssönen ja Piia Seppälä.

Pilotti 5: Joroisten vanhuspalvelut – avovastaanoton ja kotipalvelun työyhteisöt

Kehittämistyön painopistealueena oli yhteistyön ja toimintatapojen muutostarpeet uudistuvissa rakenteissa sekä ikääntyvien ihmisten palveluiden kehittäminen asiakkaiden näkökulmasta. Kehittämisessä hyödynnetiin ristiin henkilöstön ammattiosaamista ja yhteistyötä. Tavoitteena oli myös analysoida ja kehittää tarjottavia palvelupaketteja ja sujuvoittaa toimintaprosesseja palveluverkostoa hyödyntäen.

Kehittämistyön ohjaajana toimi Sisko Piippo.

Itä-Suomen yliopiston kehittäjät

Sisko Piippo

  • Kehittäjä, osahankkeen koordinaattori
  • Yliopisto-opettaja, suunnittelija
  • Kuopion kampus
  • Itä-Suomen yliopisto
  • sisko.piippo@uef.fi

Janissa Miettinen

Laura Nyyssönen

Piia Seppälä