Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston kehittämistyö painottuu lastensuojeluorganisaatioiden henkilöstön työhyvinvoinnin, työhyvinvoinnin johtamisen ja johtamisosaamisen kehittämiseen.

Osahankkeessa kehitetään myös lastensuojelun työhyvinvoinnin tilan - vahvuudet ja kuormitustekijät - arvioimiseksi ja kehittämistarpeiden paikantamiseksi lastensuojelun erityispiirteet huomioon ottava itsearviointikysely.

Pilotit 1-4: Maakunnalliset lastensuojeluorganisaatiot – KainuunSote, Kuopion kaupunki, KymSote ja Siun Sote

Hankkeeseen osallistuvien maakuntien lastensuojeluorganisaatioiden kanssa yhteiskehitetään kohdespesifi ja räätälöity työhyvinvointimittari sekä vastataan erikseen sovittavien työpaikkojen ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin. Kehittämisteemoja ovat henkilöstön työhyvinvointi, palveluyhteistyö ja rakennemuutokseen liittyvän organisoinnin tukeminen, ennakoivien toimintatapojen kehittäminen ja onnistumisen seuranta.

Kehittämistyöstä vastaavat Teijo Räsänen, Andreas Baldsdhun ja Piia Seppälä.

Pilotti 5: Joroisten vanhuspalvelut – avovastaanoton ja kotipalvelun työyhteisöt

Kehittämistyön painopistealueena on yhteistyön ja toimintatapojen muutostarpeet uudistuvissa rakenteissa ja ikääntyvien ihmisten palveluiden kehittäminen asiakkaiden näkökulmasta. Kehittämisessä hyödynnetään  ristiin henkilöstön ammattiosaamista ja yhteistyötä. Tavoitteena on myös analysoida ja kehittää tarjottavia palvelupaketteja ja sujuvoittaa toimintaprosesseja palveluverkostoa hyödyntäen.

Kehittämistyön ohjaajana toimii Teijo Räsänen.