Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistolla on vastuullaan viiden eri organisaation ja niiden pilottityöpaikkojen yhteistoiminnallisen kehittämistyön tukeminen ja ohjaus. Työpaikat tuottavat vanhuspalveluita, senioreiden asumispalveluita sekä palveluita lapsille, nuorille ja perheille.

Tampereen yliopisto toteuttaa hankkeessa muille kuin lastensuojelun työpaikoille itsearviointikyselyn. Sen avulla saadaan yleiskuva hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tilasta. Lastensuojelun työpaikoille tehtävästä kyselystä vastaa Itä-Suomen yliopisto.

Pilotti 1: Aunen ja Erkin Koti -säätiö, Orivesi

SoteDialogit hanke ja sen asiantuntijat osallistuvat Aunen ja Erkin Koti -säätiön yhteisöllisen senioritalon suunnittelu- ja toteutusprosessiin sen eri vaiheissa ja niissä asioissa, joissa tukea koetaan tarvittavan.

Hankkeeseen on perustettu kehittämisryhmä, joka on nimennyt itsensä Rukkaseksi. Ryhmään kuuluu senioreja, jotka yhdessä suunnittelevat itselleen yhteisöllistä senioritaloa.

Kuva 1: Rukkasen palaveri maaliskuussa 2019.

Hanke toimii myös asunto-osuuskunnan perustamisen ja organisoitumisen sekä toiminnan käynnistymisen tukena. Seniorotalon asunto-osuuskunnan perustamista varten Aunen ja Erkin Koti -säätiö on hakenut ja saanut kehittämisrahaa ARAsta.

SoteDialogit hankkeesta senioritalon kehittämistyötä ja yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja asumisosuuskunnaksi organisoitumista ohjaavat Riitta Kolehmainen ja Sirpa Syvänen. Riitta Kolehmainen toimii yhteyshenkilönä asiata kiinnostuneisiin päin.

Kuva 2: Aunen ja Erkin koti, logo.

Ajankohtaista

11.2.2020 järjestettiin Orivedellä Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo Oriveden Kampuksella. Lue lisää tilaisuudesta SoteDialogit hankkeen Ajankohtaista ja uutiset sivulta.

Aamulehti kirjoitti jutun 6.4.2020 Aunen ja Erkin Kodista. Asumisosuuskunnan hallitus on valittu ja pitää järjestäytymiskokouksen pääsiäisen jälkeen.

Aunen ja Erkin Koti -säätiön kotisivut

Pilotti 2: Helsingin kaupungin kotihoito, Itäisen ja Läntisen palvelualueen tiimit

Kehittämisen sisältöjä ovat:
– tiimien ja niiden työntekijöiden itseohjautuvuus ja itseohjautuvuuden tukeminen
– tiimien esimiesten osaamisen ja jaksamisen tukeminen sekä vahvistaminen
– metataidoissa – itseohjautuvuus, arviointi, reflektiivinen työote, dialogi ja yhteistoiminta – kehittyminen.

Helsingin kotihoito.

Pilotti 3: Janakkalan kotihoito

Janakkalan kotihoidossa on vuoden 2019 alusta alkanut työskentely seitsemässä kotihoidon tiimissä.

Tavoitteena on hankkeen aikana saada tiimimäinen työskentely toimimaan niin, että tuloksellisuus näkyy sekä asiakaspalvelun laadussa että työntekijöiden työhyvinvoinnissa. Ensimmäinen vuosi on tuettu johtotiimiä ja sen organisoitumista ja sisäistä työn- ja vastuidenjakoa.

Janakkalan kunnan kotihoidon kotisivut.

Pilotti 4: OpenDialogit – Lempäälän sivistyksen palvelualue, erityisopettajat

Hankkeen avulla

  • Tuetaan erityisopettajien työhyvinvointia, jonka vaikutukset heijastuvat oppilaisiin ja perheisiin sekä muihin työyhteisön jäseniin, opettajiin ja koulunkäynnin ohjaajiin
  • Tuetaan erityisopettajien voimavaralähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä
  • Tuetaan erityisopettajien arkityötä ja työn kehittämistä
  • Kehitetään työyhteisön dialogisuutta ja dialogitaitoja

Lempäälässä toimii koulukohtaisesti 5 erillistä erityisopettajien tiimiä. Kullakin tiimillä on oma tukipalvelukoordinaattori, mutta varsinaisesti rehtorit toimivat tiimien esimiehinä.

Kehittämistyöhön osallistuvat kaikki 5 tiimiä. Tiimit osallistuvat omina yksikköinään kehittämiseen, tavoitteena on kuitenkin myös jakaa yhdessä kehittämistyön tuloksia kunnallisesti.

Pilotti 5: Tampereen kaupunki, lastensuojelu