Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistolla on vastuullaan kuuden eri organisaation ja niiden pilottityöpaikkojen yhteistoiminnallisen kehittämistyön tukeminen ja ohjaus. Työpaikat tuottavat vanhuspalveluita, senioreiden asumispalveluita sekä erityisopetusta. Tampereen yliopisto toteuttaa hankkeessa muille kuin lastensuojelun työpaikoille itsearviointikyselyn. Sen avulla saadaan yleiskuva hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tilasta. Lastensuojelun työpaikoille tehtävästä kyselystä vastaa Itä-Suomen yliopisto.

Pilotti 1: Aunen ja Erkin Koti -säätiö, Orivesi

Ajankohtaista

1.6.2022

Hankeyhteistyö Aunen ja Erkin Koti -säätiön kanssa on päättynyt vuoden 2021 lopussa.

Aunen ja Erkin Kodin rakentuminen on tällä hetkellä keskeytynyt johtuen kohonneista rakennusalan kustannuksista.

 

23.11.2020

Blogi Aunen ja Erkin Kodista Oriveden kaupungin sivuilla.

SoteDialogit hanke ja sen asiantuntijat osallistuvat Aunen ja Erkin Koti -säätiön yhteisöllisen senioritalon suunnittelu- ja toteutusprosessiin sen eri vaiheissa ja niissä asioissa, joissa tukea koetaan tarvittavan.

Hankkeeseen on perustettu kehittämisryhmä, joka on nimennyt itsensä Rukkaseksi. Ryhmään kuuluu senioreja, jotka yhdessä suunnittelevat itselleen yhteisöllistä senioritaloa.

Kuva 1: Rukkasen palaveri maaliskuussa 2019.

Hanke toimii myös asunto-osuuskunnan perustamisen ja organisoitumisen sekä toiminnan käynnistymisen tukena. Seniorotalon asunto-osuuskunnan perustamista varten Aunen ja Erkin Koti -säätiö on hakenut ja saanut kehittämisrahaa ARAsta.

SoteDialogit hankkeesta senioritalon kehittämistyötä ja yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja asumisosuuskunnaksi organisoitumista ohjaavat Riitta Kolehmainen, Seija Strömberg ja Sirpa Syvänen. Riitta Kolehmainen toimii yhteyshenkilönä asiasta kiinnostuneisiin päin.

Kuva 2: Aunen ja Erkin koti, logo.

11.2.2020 järjestettiin Orivedellä Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo Oriveden Kampuksella. Lue lisää tilaisuudesta SoteDialogit hankkeen Ajankohtaista ja uutiset sivulta.

Aamulehti kirjoitti jutun 6.4.2020 Aunen ja Erkin Kodista. Asumisosuuskunnan hallitus on valittu ja pitää järjestäytymiskokouksen pääsiäisen jälkeen.

Aunen ja Erkin Koti -säätiön kotisivut

Pilotti 2: Helsingin kaupungin kotihoito, Itäisen ja Läntisen palvelualueen tiimit

Kehittämisen sisältöjä ovat:

 • tiimien ja niiden työntekijöiden itseohjautuvuus ja itseohjautuvuuden tukeminen
 • tiimien esimiesten osaamisen ja jaksamisen tukeminen
 • metataitojen vahvistaminen ja niissä kehittyminen. Metataitoja ovat itseohjautuvuus, arviointi, reflektiivinen työote, dialogi ja yhteistoiminta

Helsingin kotihoito. 

Helsingin kaupungin kotihoidon pilotti on päättynyt syksyllä 2020.

Pilotti 3: Janakkalan kotihoito

Janakkalan kotihoidossa on vuoden 2019 alusta alkanut työskentely seitsemässä kotihoidon tiimissä.

Tavoitteena on hankkeen aikana saada tiimimäinen työskentely toimimaan niin, että tuloksellisuus näkyy sekä asiakaspalvelun laadussa että työntekijöiden työhyvinvoinnissa. Ensimmäinen vuosi on tuettu johtotiimiä ja sen organisoitumista ja sisäistä työn- ja vastuidenjakoa.

Kehittämistyön ohjaajana toimii Seija Strömberg.

Janakkalan kunnan kotihoidon kotisivut.

Pilotti 4: OpenDialogit – Lempäälän erityisopetus

Hankkeen avulla

 • Tuetaan erityisopettajien työhyvinvointia, jonka vaikutukset heijastuvat oppilaisiin ja perheisiin sekä muihin työyhteisön jäseniin, opettajiin ja koulunkäynnin ohjaajiin
 • Tuetaan erityisopettajien voimavaralähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä
 • Tuetaan erityisopettajien arkityötä ja työn kehittämistä
 • Kehitetään työyhteisön dialogisuutta ja dialogitaitoja
 • Lempäälässä toimii koulukohtaisesti 5 erillistä erityisopettajien tiimiä. Kullakin tiimillä on oma tukipalvelukoordinaattori, mutta varsinaisesti rehtorit toimivat tiimien esimiehinä. Kehittämistyöhön osallistuvat kaikki 5 tiimiä. Tiimit osallistuvat omina yksikköinään kehittämiseen, tavoitteena on kuitenkin myös jakaa yhdessä kehittämistyön tuloksia kunnallisesti.

Kehittämistyötä ohjaavat Johanna Pulkkinen ja Virpi Sillanpää.

Lempäälän kunta, kasvatus- ja opetuspalvelut.

Pilotti 5: Tampereen kaupunki, lastensuojelu

Hankkeessa kehitetään työhyvinvointia tukevia työskentelymenetelmiä yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa. Lisäksi hanke tarjoaa esimiehille tukea ja sparrausta.

Kehittämistyötä ohjaavat Johanna Pulkkinen, Virpi Sillanpää ja Sari Tappura.

Pilotti 6: Oriveden kaupungin erityisopetus

Pilotissa

 • Tuetaan kaikkia kouluyhteisön jäseniä, jotka työskentelevät tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Tarkoituksena on lisätä yhdessä tekemistä, mukaan lukien opiskeluhuollon ja perheneuvolan kanssa tehtävä yhteistyö.
 • Tuetaan työn hallintaa sekä edistetään työnhallintaa koskevien hyvien käytäntöjen näkyväksi tekemistä ja jakamista.
 • Kehitetään työntekijöiden kokonaisvaltaista työhyvinvointia.
 • Jaetaan hyväksi havaittuja toimintamalleja eri koulujen ja ammattiryhmien välillä sekä yli kuntarajojen.
 • Tuetaan esimiesasemassa toimivien ja johdon edustajien työhyvinvointia ja ammattiosaamisen vahvistumisesta.

Oriveden kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut

Kehittämistyön ohjaajia ovat Riitta Kolehmainen ja Kati Tikkamäki.

Tampereen yliopiston kehittäjät

Kati Tikkamäki

 • Kehittäjä
 • yliopistotutkija, työnohjaaja
 • Työelämän tutkimuskeskus
 • Tampereen yliopisto
 • kati.tikkamaki@tuni.fi

Riitta Kolehmainen

Seija Strömberg

Johanna Pulkkinen

 • Kehittäjä
 • yliopisto-opettaja, turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuus
 • Johtamisen ja talouden tiedekunta, tuotantotalous
 • Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
 • johanna.pulkkinen@tuni.fi

Virpi Sillanpää

 • Kehittäjä
 • tutkijatohtori
 • Tampereen yliopisto, Hervannan kampus

Sari Tappura

 • Kehittäjä
 • yliopisto-opettaja, turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuus
 • Tuotantotalous
 • Tampereen yliopisto, Hervannan kampus

Sirpa Syvänen