Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistolla oli vastuullaan kuuden eri organisaation ja niiden pilottityöpaikkojen yhteistoiminnallisen kehittämistyön tukeminen ja ohjaus. Työpaikat tuottavat vanhuspalveluita, senioreiden asumispalveluita sekä erityisopetusta. Tampereen yliopisto toteutti hankkeessa muille kuin lastensuojelun työpaikoille työhyvinvointikyselyn. Sen avulla saatiin yleiskuva hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tilasta. Lastensuojelun työpaikoille tehtävästä kyselystä vastasi Itä-Suomen yliopisto.

Pilotti 1: Aunen ja Erkin Koti -säätiö, Orivesi

Ajankohtaista

1.6.2022

Hankeyhteistyö Aunen ja Erkin Koti -säätiön kanssa on päättynyt vuoden 2021 lopussa.

Aunen ja Erkin Kodin rakentuminen keskeytyi vuonna 2021 johtuen kohonneista rakennusalan kustannuksista.

 

23.11.2020

Blogi Aunen ja Erkin Kodista Oriveden kaupungin sivuilla.

SoteDialogit-hanke ja sen asiantuntijat osallistuivat Aunen ja Erkin Koti -säätiön yhteisöllisen senioritalon suunnittelu- ja toteutusprosessiin sen eri vaiheissa ja niissä asioissa, joissa tukea koettiin tarvittavan.

Hankkeeseen perustettiin kehittämisryhmä, joka nimesi itsensä Rukkaseksi. Ryhmään kuului senioreja, jotka yhdessä suunnittelivat itselleen yhteisöllistä senioritaloa.

Kuva 1: Rukkasen palaveri maaliskuussa 2019.

Hanke toimi myös asunto-osuuskunnan perustamisen ja organisoitumisen sekä toiminnan käynnistymisen tukena. Seniorotalon asunto-osuuskunnan perustamista varten Aunen ja Erkin Koti -säätiö haki ja sai kehittämisrahaa ARAsta.

Senioritalon kehittämistyötä ja yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja asumisosuuskunnaksi organisoitumista ohjasivat SoteDialogit-hankkeen kehittäjät Riitta Kolehmainen, Seija Strömberg ja Sirpa Syvänen. Riitta Kolehmainen oli yhteyshenkilönä asiasta kiinnostuneisiin päin.

Kuva 2: Aunen ja Erkin koti, logo.

11.2.2020 järjestettiin Orivedellä Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo Oriveden Kampuksella.

Aamulehti kirjoitti jutun 6.4.2020 Aunen ja Erkin Kodista. Asumisosuuskunnan hallitus valittiin ja piti järjestäytymiskokouksen pääsiäisen jälkeen keväällä 2020.

Aunen ja Erkin Koti -säätiön kotisivut

Pilotti 2: Helsingin kaupungin kotihoito, Itäisen ja Läntisen palvelualueen tiimit

Kehittämisen sisältöjä olivat:

 • tiimien ja niiden työntekijöiden itseohjautuvuus ja itseohjautuvuuden tukeminen
 • tiimien esimiesten osaamisen ja jaksamisen tukeminen
 • metataitojen vahvistaminen ja niissä kehittyminen. Metataitoja ovat itseohjautuvuus, arviointi, reflektiivinen työote, dialogi ja yhteistoiminta

Helsingin kotihoito. 

Helsingin kaupungin kotihoidon pilotti päättyi syksyllä 2020.

Pilotti 3: Janakkalan kotihoito

Janakkalan kotihoidossa alkoi vuoden 2019 alusta työskentely seitsemässä tiimissä. Tavoitteena oli hankkeen aikana saada tiimimäinen työskentely toimimaan niin, että tuloksellisuus näkyy sekä asiakaspalvelun laadussa että työntekijöiden työhyvinvoinnissa. Ensimmäinen vuosi tuettiin johtotiimiä ja sen organisoitumista sekä sisäistä työn- ja vastuidenjakoa.

Kehittämistyön ohjaajana toimi Seija Strömberg.

Janakkalan kunnan kotihoidon kotisivut.

Pilotti 4: OpenDialogit – Lempäälän erityisopetus

Lempäälässä toimii koulukohtaisesti viisi erillistä erityisopettajien tiimiä. Kullakin tiimillä on oma tukipalvelukoordinaattori, mutta varsinaisesti rehtorit ovat tiimien esimiehiä. Kaikki viisi tiimiä osallistuivat omina yksikköinään kehittämiseen. Tavoitteena oli myös jakaa kehittämistyön tuloksia kunnallisesti.

Hankkeen avulla

 • tuettiin erityisopettajien työhyvinvointia, jonka vaikutukset heijastuvat oppilaisiin ja perheisiin sekä muihin työyhteisön jäseniin, opettajiin ja koulunkäynnin ohjaajiin, erityisopettajien voimavaralähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä ja erityisopettajien arkityötä ja työn kehittämistä sekä
 • kehitettiin työyhteisön dialogisuutta ja dialogitaitoja.

Kehittämistyötä ohjasivat Johanna Pulkkinen ja Virpi Sillanpää.

Lempäälän kunta, kasvatus- ja opetuspalvelut.

Pilotti 5: Tampereen kaupunki, lastensuojelu

Hankkeessa kehitettiin työhyvinvointia tukevia työskentelymenetelmiä yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa. Lisäksi hanke tarjosi esimiehille tukea ja sparrausta.

Kehittämistyötä ohjasivat Johanna Pulkkinen, Virpi Sillanpää ja Sari Tappura.

Pilotti 6: Oriveden kaupungin erityisopetus

Erityisopetuksen pilotissa

 • Tuettiin kaikkia kouluyhteisön jäseniä, jotka työskentelivät tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Tarkoituksena oli lisätä myös yhdessä tekemistä, mukaan lukien opiskeluhuollon ja perheneuvolan kanssa tehtävä yhteistyö.
 • Tuettiin työn hallintaa sekä edistettiin työnhallintaa koskevien hyvien käytäntöjen näkyväksi tekemistä ja jakamista.
 • Kehitettiin työntekijöiden kokonaisvaltaista työhyvinvointia.
 • Jaettiin hyväksi havaittuja toimintamalleja eri koulujen ja ammattiryhmien välillä sekä yli kuntarajojen.
 • Tuettiin esihenkilöasemassa toimivien ja johdon edustajien työhyvinvointia ja ammattiosaamisen vahvistumista.

Oriveden kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut

Kehittämistyön ohjaajia olivat Riitta Kolehmainen ja Kati Tikkamäki.

Tampereen yliopiston kehittäjät

Kati Tikkamäki

 • Kehittäjä
 • yliopistotutkija, työnohjaaja
 • Työelämän tutkimuskeskus
 • Tampereen yliopisto
 • kati.tikkamaki@tuni.fi

Riitta Kolehmainen

Seija Strömberg

Johanna Pulkkinen

 • Kehittäjä
 • yliopisto-opettaja, turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuus
 • Johtamisen ja talouden tiedekunta, tuotantotalous
 • Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
 • johanna.pulkkinen@tuni.fi

Virpi Sillanpää

 • Kehittäjä
 • tutkijatohtori
 • Tampereen yliopisto, Hervannan kampus

Sari Tappura

 • Kehittäjä
 • yliopisto-opettaja, turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuus
 • Tuotantotalous
 • Tampereen yliopisto, Hervannan kampus

Sirpa Syvänen