Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kehittämistyössä käytetään Keskustellen työkuntoon -toimintamallia sekä osallistavia ja dialogisia kehittämismenetelmiä ja työkaluja. Pilottityöpaikoilla kehittäminen on käynnistynyt erilaisin alkuneuvotteluin ja kartoitukisin. Kaikkien työpaikkojen henkilöstö on vastannut työhyvivointikyselyyn. Kyselyn tuloksia tuloksia tukitaan yhdessä henkilöstön kanssa ja paikannetaan kehittämistarpeita ja iloitaan vahvuuksista.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu – SoteDialogit hankesivu.

Kehittämispilotit

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Hoidon ja hoivan palvelut, Ikäluotsi

Lapuan kunnan kotihoito

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Geriatrian poliklinikka