Kehittäminen

Hankkeen kehittämisotteessa korostuivat tutkimusavusteisuus, yhteistoiminnallisuus ja dialogisuus.

Kehittämistyössä ja siihen liittyvissä tilaisuuksissa, tapahtumissa ja kohtaamisissa käytettiin osallisuuden ja luovuuden mahdollistavia menetelmiä ja työkaluja. Keskeisessä roolissa olivat dialogiset työkalut, menetelmät, kehittämistilat ja -rakenteet.

Eri toteuttajien vastuulla olevan kehittämisen vaiheet, toteutustavat, menetelmät ja työkalut vaihtelivat toteuttajittain.

Kaikille hankkeeseen osallistuville työpaikoille tehtiin työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tilaa – vahvuudet ja kehittämistarpeet – mittaavat kyselyt hankkeen alussa ja lopussa. Kysely toteutettiin Webropol Surveys järjestelmässä (Webropolin tietoturvaseloste).