Kehittäminen

Hankkeen kehittämisotteessa korostuvat tutkimusavusteisuus, yhteistoiminnallisuus ja dialogisuus.

Kehittämistyössä ja siihen liittyvissä tilaisuuksissa, tapahtumissa ja kohtaamisissa käytetään osallisuuden ja luovuuden mahdollistavia menetelmiä ja työkaluja. Keskeisessä roolissa ovat dialogiset työkalut, menetelmät, kehittämistilat ja -rakenteet.

Eri toteuttajien vastuulla olevan kehittämisen vaiheet, toteutustavat, menetelmät ja työkalut vaihtelevat toteuttajittain.

Kaikille hankkeeseen osallistuville työpaikoille tehdään työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tilaa – vahvuudet ja kehittämistarpeet – mittaavat itsearviointikyselyt hankkeen alussa ja lopussa. Kysely toteutetaan Webropol Surveys järjestelmässä (Webropolin tietoturvaseloste).

Eri toteuttajien kehittämistyötä, osallistuvia organisaatioiota ja kehittämisen kulkua kuvataan kukin omalla sivulla Kehittäminen valikossa.