Lapin ammattikorkeakoulu

Kehittämistyö kohdistuu lastensuojeluorganisaatioihin. Kehittämistyössä hyödynnetään työlähtöisen työhyvinvoinnin mallia, jossa tutkitaan työn kohdetta, työprosesseja, työmenetelmiä ja yhteistyökäytäntöjä sekä muuttunutta toimintaympäristöä työhyvinvoinnin vahvistajana tai heikentäjänä. Työtapa on yhteisöllinen ja johtamista tukevaa.

LapinAMK_Lopetustilaisuus_Koordinaattorin terveiset 23.11.2021

 

Linkki Lapin ammattikorkeakoulun hankesivustolle.

Kehittämispilotit

1 Pohjankodit Oy, Keminmaan nuorisokoti

Keminmaan nuorisokodin kotisivut.

2 Perhekoti Kallinpesä Oy

Kallinpesän kotisivut.