Hankejulkaisut ja blogit

Tältä sivulta voit lukea hankkeen aikana kirjoitettuja blogikirjoituksia, julkaisuja, kirjoja, artikkeleita, opinnäytteitä, lehtijuttuja ja konferenssiesityksiä

Kirjoja, artikkeleita ja blogeja

Sirpa Syvänen, Kaija Loppela & Riitta (toim.) 2022: Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 113/2022. Grano Oy.

Sisko Piippo, Sirpa Syvänen & Riitta Kolehmainen 2022: Dialoginen toimintatapa. SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 114/2022. Punamusta Oy.

Sirpa Syvänen (toim.) 2022 SoteDialogit-hankkeen Blogit 2019-2022

Sotehelmet.fi -sivusto

Sirpa Syvänen & Sari Toivonen (toim.) 2022: Sotehelmiä hyvinvointialueiden johtamisen ja kehittämisen tueksi. Sotehelmet-yhteishanke, virtuaalikirja, Tampere: Grano Oy.

Sirpa Syvänen & Sari Toivonen (toim.) 2022: Sotehelmiä hyvinvointialueiden johtamisen ja kehittämisen tueksi. Sotehelmet-yhteishanke (pdf)

Kaija Loppela & Sirpa Syvänen 2022: Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialogista kehittämistä ja johtamista  yli 20 vuotta. Teoksessa S. Päällysaho, P. Junell, M. Salminen-Tuomaala, S. Uusimäki, & E. Varamäki (toim.). Seinäjoen ammattikorkeakoulun 30-vuotis juhlakirja, kokoomateos. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, tutkimuksia 38. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 525–538. 

Kaija Loppela & Sirpa Syvänen 2022: Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialogista johtamista ja kehittämistä valtakunnallisissa hankkeissa @Seamk-verkkolehti 9/2022.

Kaija Loppela & Keski-Hirvi 2022:  SoteDialogit-hankkeen jatkoaika ja päätöskohtaamo @Seamk-verkkolehti, 7.2.2022.

Sirpa Syvänen & Kaija Loppela 2022: Remote and Technology-Based Dialogic Development during the COVID-19 Pandemic: Positive and Negative Experiences, Challenges, and Learnings. Challenges 2022, 13, 2. https://doi.org/10.3390/ challe13010002

Kaija Loppela & Sirpa Syvänen 2022: SoteHelmet-hankkeelta eväitä ja työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kehittämisen tueksi. SoteLiiderit uutiskirje 1/2022.

Kaija Loppela & Sirpa Syvänen 2022: SoteHelmet-hankkeelta eväitä ja työkaluja sosiaali -ja terveydenhuollon organisaatioiden kehittämisen tueksi. SoteDialogit-verkkosivut, 10.2.2022.

Sirpa Syvänen 2021: Työhyvinvoinnin edistäjät ja alentajat sote-palveluissa. SoteDialogit-hankkeen työhyvinvointikyselyn tuloksia. SoteLiiderit-Hankkeen Uutiskirje. Kuntatyönantajat.

Sirpa Syvänen & Kaija Loppela 2021: Teknologia tuo työn iloa ja kuormitusta. Tampereen Yliopiston Yhteiskuntatieteiden Tiedekunnan Alusta-Verkkojulkaisu, 16.12.2021.

Kaija Loppela 2021: Työyhteisön kehittämistä etänä – miten koronapandemia vaikutti dialogiseen kehittämiseen @Seamk-verkkolehti 11/2021.

Sirpa Syvänen & Kaija Loppela 2021: Teknologia tuo työn iloa ja kuormitusta. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Alusta-verkkojulkaisu,  16.12.2021.

Kaija Loppela & Sirpa Syvänen 2020: Työhyvinvoinnin johtamisen ja työn tuloksellisuuden avaimet. Teoksessa: S. Päällysaho, P. Junell, J. Latvanen, S. Saarikoski & S. Uusimäki (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2020: Osaamista strategian vahvuusaloilla. ISBN 978-952-7317-31-0. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 33, 285-297.

Virpi Maijala & Kaija Loppela 2019: Dialogisuus näyttöön peruatuvan toiminnan edistäjänä. Teoksessa: Tiilikka, T. Majasaari, H. & Saarikoski. S. (toim.) Kohtaamisen oppimista ja osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 148, 129 – 138.

Virpi Maijala & Kaija Loppela 2019: Dialogisuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä ja laadukasta työtä. Teoksessa: Päällysaho, S., Haasio, A., Saarikoski, S. & Uusimäki, S. (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019: Moninaista osaamista. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 32, 259-269.

Jenni Kulmala 2019: Kehittämishankkeista apua vanhustenhuoltoon

Kaija Loppela 2019: SoteDialogit – hankkeessa kehitetään vanhustyötä ja lastensuojelua

Opinnäytetöitä

Sonja Seppälä 2022: Työhyvinvointi lastensuojelun sijaishuollossa. Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, opinnäytetyö sosionomi (AMK).

Anna-Maija Kinnunen 2022: Digitalisaatio lastensuojelussa – Työntekijöiden näkemyksiä nykytilasta, tulevaisuudesta sekä digitalisuuden vaikutuksista vuorovaikutustyöhön. Lapin Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, opinnäytetyö sosionomi (AMK).

Soile Saari 2021: Itseohjautuvuuden toteutuminen vanhustyön toimintaympäristössä: itseohjautuvuuden elementit, kehittämistarpeet ja esimiehen tuen merkitys. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, opinnäytetyö sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK). 

Johanna Kotamäki 2021:  Työhyvinvointi ja uudistuminen: Hyvinvoivan työyhteisön vaikutus kehittämismyönteisyyteen vanhustyön toimintaympäristössä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, opinnäytetyö sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK). 

Sanna Tykkä 2020: Puhalletaanko yhteen hiileen? Itseohjautuvuudesta kohti yhteisöohjautuvuutta soteorganisaatioissa. Tampereen yliopisto, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, pro gradu-tutkielma.

Salli Alanko 2020: Dialoginen työtapa ja lastensuojelun kehittäminen. Helsingin yliopisto, puheviestinnän pro gradu -tutkielma.

Konferenssijulkaisuja

Työelämän tutkimuspäivät 2019

Sirpa Syvänen & Kaija Loppela 2019: Dialoginen johtaminen ja kehittäminen tuloksellisuuden ja työelämän laadun tekijänä, abstrakti.

Prologos, vuorovaikutuksen teemapäivät 2019

Riitta Kolehmainen & Sirpa Syvänen: Vuorovaikutuksen erityisyys ikäihisten ryhmänohjauksessa

Kati Tikkamäki, Sirpa Syvänen & Kaija Loppela: Dialogia ja digä kotihoidon ammattilaisten työhön

Work 2019

Kati Tikkamäki, Sirpa Syvänen & Kaija Loppela: Renewing Dialogues in Social and Health Care – Leadership, Well-being and Productivity

Andreas Baldschun: Measuring the Occupational Well-being of  Child Protection Social Workers Challenges and Opportunities.