Hankejulkaisut

Tältä sivulta voit lukea hankkeen aikana kirjoitettuja blogikirjoituksia, julkaisuja, kirjoja, artikkeleita, lehtijuttuja ja konferenssiesityksiä

Artikkeleita

Virpi Maijala & Kaija Loppela 2019: Dialogisuus näyttöön peruatuvan toiminnan edistäjänä. Teoksessa: Tiilikka, T. Majasaari, H. & Saarikoski. S. (toim.) Kohtaamisen oppimista ja osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 148, 129 – 138.

Kaija Loppela & Virpi Maijala 2019: Dialogisuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä ja laadukasta työtä. Teoksessa: Päällysaho, S., Haasio, A., Saarikoski, S. & Uusimäki, S. (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019: Moninaista osaamista. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 32, 259-269.

Jenni Kulmala 2019: Kehittämishankkeista apua vanhustenhuoltoon

Kaija Loppela 2019: SoteDialogit – hankkeessa kehitetään vanhustyötä ja lastensuojelua

Konferenssijulkaisuja

Työelämän tutkimuspäivät 2019

Sirpa Syvänen & Kaija Loppela 2019: Dialoginen johtaminen ja kehittäminen tuloksellisuuden ja työelämän laadun tekijänä, abstrakti.

Prologos, vuorovaikutuksen teemapäivät 2019

Riitta Kolehmainen & Sirpa Syvänen: Vuorovaikutuksen erityisyys ikäihisten ryhmänohjauksessa

Kati Tikkamäki, Sirpa Syvänen & Kaija Loppela: Dialogia ja digä kotihoidon ammattilaisten työhön

Work 2019

Kati Tikkamäki, Sirpa Syvänen & Kaija Loppela: Renewing Dialogues in Social and Health Care – Leadership, Well-being and Productivity

Andreas Baldschun: Measuring the Occupational Well-being of  Child Protection Social Workers Challenges and Opportunities.