Työhyvinvoinnin itsearviointi

Työhyvinvoinnin itsearviointimateriaalia lapsi- ja perhepalvelujen henkilöstölle on pilotoitu SoteDialogit-hankkeessa syksyllä 2021.

Oman työhyvinvointisi tilaa on mahdollista mitata ja saada palautetta itsearviointilyselyn avulla. Välittömästi vastaamisen jälkeen saat henkilökohtaisen palautteen omasta työhyvinvoinnistasi. Kyselyyn voit vastata tämän linkin kautta.

Arviointimateriaaliin sisältyy myös ohjevihkonen, johon on koottu tietoa ja työkaluja oman, tiimin tai työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä kuormituksen ja työn paineiden alentamiseen.

Ohjevihkosen sisältämät linkit on koottu seuraavaan listaan.

 1. Päivittäinen taukojumppamuistutus. Selkäliiton jumppakissan maksuton jumppamuistutuksen tilaus.
 2. Oiva-harjoitusohjelma. Mindfullness-pohjaiset, nopeasti tehtävät rentoutumisharjoitukset. Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelma (Tekes), VTT, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos, Headsted Oy.
 3. Rentoutumisharjoituksia selän ja mielen rentoutumiseen. Selkäliitto.
 4. Taukojumppaohjeet. Selkäliitto.
 5. Taukojumppaohjeita. Koonnut Tuki- ja liikuntaelinliitto.
 6. Dialogikortit ™.  Korttipakan kortit on esitelty SoteDialogit-hankkeen kotisivuilla. Dinno tutkija- ja kehittäjäryhmä. Kortit on suunniteltu Työsuojelurahaston tuotteistamisrahoituksella 2017. Yhteyshenkilöt Sirpa Syvänen ja Kati Tikkamäki, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus.
 7. Dialogiset – tunnista ja tuumaa kortit ®. Kortit soveltuvat tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen sekä vuorovaikutuksen virittämisen, tunnetyöskentelyn ja tavoitteellisen työskentelyn välineiksi. Dialogiset ® tuotesarja 2021, Johanna Perttilä, Dialogis Oy.
 8. Dialogisen toimintatavan opas. Ohjeita ja esimerkkejä erilaisten dialogisten menetelmien ja työvälineiden käyttämiseen työyhteisöjen kehittämisessä. SoteDialogit-hanke. Julkaistaan sähköisenä 2022.
 9. Dialogiset menetelmäkortit ©. Kortit sopivat erityyppisiin keskustelutilanteisiin ja kehittämisen apuvälineiksi. Ohjeita voi käyttää vapaasti verkkopohjaisesti. Helena Aarnio © 2012.
 10. Työyhteisötaitojen pikatesti. Työturvallisuuskeskus.
 11. Luottamuksen rakentamisen apuvälineitä. Materiaaleja luottamuksen rakentamisen tueksi. Ne auttavat työyhteisöjä, tiimejä ja yhteistyöryhmiä rakentamaan luottamusta työn vuorovaikutustilanteissa. Työturvallisuuskeskus.
 12. Työympäristön turvallisuus. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: tietoa työympäristön turvallisuudesta.
 13. Reflektiivinen ryhmä. Ohje reflektiivisen ryhmäkeskustelun toteuttamiseen. Muita menetelmiä. Työelämävalmennus Tevere Oy.
 14. Lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt (pdf) ja Webinaaritallenne (Zoom, kesto n 1 h). Kuntekon ja SoteDialogit-hankkeen yhteinen webinaari 12.5.2020, Teijo Räsänen ja Piia Seppälä.
 15. SWOT, soveltaen. Ohjeita SWOT nelikenttä -analyysin toteuttamisesta. Suomen riskienhallintayhdistys.
 16. Luovan ongelmanratkaisun aivoriihimenetelmä. Innokylä.
 17. Dialogisen johtamisen palapeli – kehittämisen työkaluja esimiehille. Opas esimiehille ja työyhteisöille yhteistoiminnallisen kehittämisen tueksi. Kokkonen, Antti, Seija Strömberg & Sirpa Syvänen 2015.
 18. Dialoginen erätauko -keskustelu, ohjeessa s. 5. Ohjeita ja työkaluja dialogisen Erätauko -keskustelun toteuttamiseen työyhteisön kehittämisen tueksi. Sopii tilanteisiin, joissa pyritään saavuttamaan syvempää ymmärrystä aiheesta ja mahdollistamaan erilaisten ihmisten tasavertainen kohtaaminen, kuten luottamuksen rakentamisen, asioiden valmistelun, kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Toteutusmuodot: tiivis 45–75 min., standardi n. 3 h ja etänä teknologiavälitteisesti Erätauko toimii. Erätauko -säätiö.

          (Kaikki www-linkit on tarkistettu  8.9.2021)

Kyselyn (webropol) vastaamislinkki avautuu myös tästä.