Hankkeen julkaisuja ja oheiskirjallisuutta

SoteDialogit-hankkeen loppujulkaisut

Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 113/2022. Grano Oy.

Syvänen Sirpa, Loppela Kaija ja Kolehmainen Riitta

Dialoginen toimintatapa. SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 114/2022. Punamusta Oy.

Piippo Sisko, Syvänen Sirpa ja Kolehmainen Riitta

Hankkeen teoreettinen viitekehys

Hankkeen aihealueiden väitöskirjoja 2016-2018

Hankkeen aihealueiden väitöskirjoja 2003-2006

Yhteistoiminnallista kehittämistä tukevaa kirjallisuutta ja oppaita

Muut lastensuojeluun ja vanhuspalveluihin liittyvät julkaisut

Perceived stress symptoms in midlife predict disability in old age. A 28-year prospective cohort study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013 Aug;68(8):984-91.

Jenni Kulmala ym.

Work-related Stress in Midlife Is Associated with Higher Number of Mobility Limitation in Older Age - Results from the FLAME Study. Submitted for publication. Age (Dordr). 2014 Dec;36(6):9722. doi: 10.1007/s11357-014-9722-4.

Jenni Kulmala ym.

Uutuuskirjallisuutta