SoteDialogit Kohtaamot

Tälle sivulle kootaan SoteDialogit hankkeen toteuttamien Kohtaamojen kutsut, ohjelmat ja materiaalit.

Lastensuojelun Kohtaamo: Lastensuojelun työhyvinvointi ja sen johtaminen poikkeusaikana.

Miten lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnistahuolehditaan korona-aikana?

Toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto ja SoteDialogit-hanke

5.11. klo 9–15, Kuopion Kampus.

Etäosallistuminen on mahdollista.

Varaa jo aika kalenteriisi!

 

Ennakkokutsu: Teknologia arjen työssä Sote-alalla Kohtaamo Seinäjoella, alkuvuosi 2021

Kohtaamon teemana on teknologia arjen työssä sosiaali- ja terveysalalla. Päivän aikana esitellään Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali-ja terveysalalla meneillään olevien ja jo päättyneiden teemaan liittyvien hankkeiden tuloksia, kehitettyjä toimintamalleja ja hankittuja laitteita. Keskeisenä ajatuksena on myös sen huomioiminen ja pohtiminen, miten teknologian lisääntyvä käyttö vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja mitä eettisiä kysymyksiä siihen liittyy etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Ennakkomateriaaliksi on alle linkitetty artikkeli: Tuuli Turja, 2020. Robottien hyväksyntä on monin tavoin arvolatautunutta. Yhteiskuntapolitiikka 85 (2020):1. Artikkeli perustuu 13.12.2019 Tampereen yliopistossa tarkastettuun väitöstutkimukseen.

Robottien hyväksyntä arvolatautunutta_Turja 2020.pdf

Ajankohta: Alkuvuosi 2021, päivä ilmoitetaan myöhemmin

Paikka: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Kampustalo, Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki

Tilaisuus on  osallistujille maksuton.

OHJELMA

10.30 – 12.00 Ilmoittautuminen ja lounas (omakustanteinen), näyttelyyn tutustuminen

12.00 – 12.15 Tervetulosanat

Kaija Loppela ja Sirpa Syvänen

12.15–12.30 Työhyvinvointi ja teknologia – tuloksia SoteDialogit -hankkeesta

Kati Tikkamäki

12.30–13.00 Hyvinvointiteknologia kuormituksen ja palautumisen mittaamisessa – mitä mittaamisen jälkeen

Merja Hoffrén-Mikkola ja Kaija Loppela

13.00–13.30 Tauko

13.30–14.45 Hyvinvointiteknologia SoTe-alalla

– BaltCityPrevention

– AgeingOnline

– SotePeda

– Simulaatiovalmennus-konsepti

– Etelä-Pohjanmaan Hyte AI

14.45–15.15 Osallistujien pienryhmäpohdinnat ja päivän opit

15.15 – 16.00 Tutustuminen ja demonstraatiot: HyteAI-laitteet ja simulaatiotilaan kurkistus

Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo 11.2.2020 Orivedellä

Kuvagalleria Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo 11.2

Kohtaamon Materiaalit

Kutsu ja ilmoittautuminen

Aika: Tiistaina 11.2.2020 klo 11.30-n.16.00

Paikka: Oriveden kampus,Koulutie 5, 35300 Orivesi, Kampuksen sijainti kartalla,  Kampuksen kotisivut

Oriveden kaupungin visio: Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä, esittelydiat

Ohjelma

11.30-12.00      Kahvit, suolainen piiras ja salaatti

12.00-12.15      Tervetuloa, päivän kulku ja SoteDialogit hankkeen esittely, koordinaattori Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto

Oriveden Kampuksen lyhyt esittely, Anne Lappalainen

12.15-n. 13.35  Kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta hankkeiden “ikäjärjestyksessä”.

  • Hämeenlinnan sisälähetys ry. – unelmana asumisosuuskunta, toiminnanjohtaja Elisa Pilli-Sihvola
  • Oriveden Aunen ja Erkin Koti – yhteisöllinen senioritalo rakenteilla, hankejohtaja Ilkka Kaakkolammi ja asukasyhteisön edustaja Seija Köppä
  • Luopioisten Pöllökartano – koko kylä kehittää, osuuskunnan tj. Leena Ilmola
  • Saarijärven Omatoimi – omatoimista senioriasumista – Reijo Pesonen ja asukasyhteisön edustaja Eero Hiironen
  • Monimuotoinen yhteisöasuminen – tj. Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus

13.35-13.45     Ohjeistus kohtaamisiin ja verkostoitumiseen, Riitta Kolehmainen, Tampereen yliopisto

13.45-14.00    Tauko

14.00-15.00    Kohtaamisia, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista yhteisöllisen asumisen äärellä

  • Yksityiskohtaisempi tutustuminen yhteisölliseen asumiseen – Aunen ja Erkin Koti, Pöllökartano, Omatoimi
  • Asumisyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien tahojen infopisteet

15.00-15.20    Kahvia ja kakkua

15.20-16.00   Mitä päivän aikana kuultiin – nähtiin – opittiin? Miksi yhteisöllistä asumista Suomessa?

Yhteistä keskustelua ja kommenttipuheenvuoroja. Pyydetyt kommenttipuheenvuorot:

  • Oriveden kaupunki, asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen
  • Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA, kehittämispäällikkö Marianne Jauhola

Loppuruno Helena Seppälä

Päätös ja kiitos! Sirpa Syvänen

16.00-17.00   Asumisosuuskuntien etujärjestön perustaminen, Leena Ilmola, Osuuskunta Pöllökartano

Lisätietoja antavat:

Riitta Kolehmainen, riitta.kolehmainen@tuni.fi, 050 318 2239 ja Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@tuni.fi

Arvostava nähdyksi ja kuulluksi tuleminen – Työhyvinvoinnin Kohtaamo 1

Kuvagalleria Kohtaamosta.

Tervetulleiksi Kohtaamoon toivotti Kati Tikkamäki, Tampereen yliopisto. Tilaisuuden aluksi pidettiin myös  “dialogikokkarit”, jossa oli mahdollistua tutustua tilaisuuteen osallistuviin.

Kuva: Kati Tikkamäki

Kohtaamon pääpuhujana oli voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä Miina Savolainen. Hänen puheenvuoronsa aiheena oli  Arvostava nähdyksi tuleminen ja korjaava katsomisen tapa lastensuojelun ja vanhustyön työotteessa. 

 

Kuva: Miina Savolainen (Kuvaaja: Maija Borén)

Toisen puheenvuoron piti Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto. Aiheena oli  Pehmeällä kovaa – työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen tuottavuustekijöinä. Keskeisia sekä työhyvinvoinnin että tuloksellisuuden parantamisen keinoja ovat eri ihmisten välinen dialogi ja vuorovaikutus, vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, tuki ja apu sekä innostus ja kannustus. Niitä ei kuitenkaan riittävästi työn ja johtamisen arjessa sovelleta. SoteDialogit hankkeessa niitä opetellaan ja opitaan ja saadaan myös syvällisempää ymmärrystä siitä, mihin niiden vaikutus ja teho perustuvat.

Kuva: Sirpa Syvänen, dialogin toimintatavat ja pelaajat.

Viimeinen osuus tilaisuudessa oli hankkeeseen osallistuvien työpaikkojen henkilöstön kohtaaminen ja kokemusten vaihto. Ryhmissä pohdittiin Miten tulla ammattilaisena ja osaajana nähdyksi sekä kuulluksi. Tämän kohtaamisen virittäjänä toimi Jenni Kulmalan (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) alustus Millaisena vanhustyön ja lastensuojelun kenttä nähdään?.

Kuva: Jenni Kulmala

Hän herätteli puheenvuorossaan keskustelua siitä, millaisin silmin media näkee vanhustyön ja lastensuojelun ammattilaiset. Onko julkisuudessa vallalla oleva käsitys koko totuus? Alustus herätteli pohtimaan sitä, millaisena vanhustyön ja lastensuojelun ammattilaiset haluaisivat tulla nähdyksi ja millaisin keinoin voimme tuoda näkyväksi vanhustyössä ja lastensuojelussa tehtävää arvokasta työtä.

Ryhmissä pohdittiin, miten arvostavasti nähdyksi ja kuulluksi olisi mahdollista tulla. Esille nousi vat mm. rahaa lisää ja palkkaa, arjen avaaminen julkisuuteen, toimintakulttuurin uudistus, osaamis- ja ammattilaisverkostot sekä teknologia.

Kohtaamon viimeiseen osioon osallistuneet työskentelevät SoteDialogit hankkeen kehittämispiloteissa: Janakkalan kotihoidossa, Helsingin kaupungin kotihoidossa, Kuopion kaupungin lastensuojelussa ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, hoidon ja hoivan palveluissa, Ikäluotsissa.  Mukana oli myös hankkeen kehittäjiä Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoista sekä Lapin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Lopuksi istahdettiin dialogipiiriin ja tuotiin esille mitä itse kukin oli päivästä saanut ja mitä aikoi viedä omalle työpaikalleen ja omaan työhönsä mukanaan.

SoteDialogit hankkeen seuraava Kohtaamo järjestetään Orivedellä helmikuun puolivälissä ja sen aiheena on yhteisöllinen ja osuuskuntamuotoinen senioriasuminen.