SoteDialogit-hankkeen Kohtaamot 2019-2022

Tälle sivulle kootaan SoteDialogit hankkeen toteuttamien Kohtaamojen kutsut, ohjelmat ja materiaalit.

SoteDialogit Kohtaamo 25.11.2021

Marraskuun 25. päivänä toteutettiin SoteDialogit-hankkeen Kohtaamo, jossa esiteltiin hankkeeseen osallistuneiden työpaikkojen kokemuksia ja päästiin kurkistamaan hankkeen tuotoksiin. Webinaarissa esitellyt infograafit löytyvät SoteDialogit hankkeen INFOGRAAFIT linkin takaa ja webinaarista tehdyn sisältökoosteen pääsee halutessaan katsomaan täältä

SoteDialogit Kohtaamo 25.11.2021

Kiitos kaikille hankkeeseen ja  tilaisuuteen osallistuneille työpaikoille ja hanketyöntekijöille onnistuneesta tilaisuudesta!

 

 

 

SoteDialogit Kohtaamo 24.3.2021

Kohtaamon esitystallenteet

SoteDialogit-hankkeen ja sen kehittämistyön esittely, Kehittäjä Kaija Loppela, SeAmk

Itse- ja yhteisohjautuvuus Helsingin kotihoidossa, Kotihoidon ammattilaiset Marja Janhunen ja Tiina Mankki, Helsingin kaupungin kotihoito ja kehittäjä Kati Tikkamäki, TAU

Kehittämisestä Janakkalan kotihoidossa, Kotihoidon ammattilaisia Janakkalan kotihoidosta ja kehittäjä Seija Strömberg, TAU

Kehittäminen Etelä-Pohjanmaan vanhuspalveluissa, Kehittäjä Kaija Loppela, SeAmk

Vanhuspalvelulain työhyvinvoinnille tuomat haasteet ja mahdollisuudet,Sari Ilonummi, SuPer

Lastensuojelun työhyvinvointi ja sen johtaminen poikkeusaikana Kohtaamo 5.11.2020

Kohtaamon tunnelmia FBssa.

Sote-ammattilaiset, esihenkilöt ja opiskelijat kokoontuivat webinaariin pohtimaan lastensuojelun työssäjaksamisen ja johtamisen kysymyksiä poikkeusoloissa.

Tutkijatohtori Maija Mänttäri-van der Kuip pohti puheenvuorossaan, kuinka jatkuva pärjääminen on kestämätön vaihtoehto, eikä työssä uupumista pidä hyväksyä normaaliksi osaksi urapolkua.

Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen toi esille, kuinka Talentian tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 80 % jäsenistä ennusti lastensuojelun asiakasmäärien kasvavan.

Kuopion kaupungin perusturvajohtaja Mari Antikainen nosti esille kysymyksen, tunnistaako työterveyshuolto lastensuojelutyön erityisiä kuormitustekijöitä.

Paneelissa todettiin poikkeusolojen nostaneen esille paljon epäkohtia ja ravistelleen rakenteita. Voisiko uusi normaali käsitteenä viitata jatkuvan pärjäämisen ja sinnittelyn sijaan mahdollisuuteen aidosti kehittää ja uudistaa lastensuojelun työoloja?

Kuva: Paneelin osallistujia.
Tilaisuudesta lisää sekä koosteet myös loistavien kommenttipuheenvuorojen pitäjien esityksistä tulossa hankkeen verkkosivuille.
Aiheen käsittelyä jatkamme lisäksi heti joulukuun alussa julkaistavassa blogitekstissä, joka löytyy samasta osoitteesta!

Kuva: SoteDialogit hankkeen Itä-Suomen yliopiston kehittäjät Sisko Piippo, Laura Nyyssönen, Piia Seppälä ja Janissa Miettinen.

OHJELMA

9.00 Tilaisuuden avaus ja etäosallistumisen käytännöt

9.10 Tervetulopuhe, professori Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto

9.15 Eettinen kuormittavuus ja työhyvinvointi lastensuojelun työssä poikkeusoloissa

Tutkijatohtori Maija Mänttäri-van der Kuip, Jyväskylä yliopisto

9.45 Kommenttipuheenvuoro ja yhteinen keskustelu

Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Äärynen, Kymsote

10.00 Tauko

10.15 Ammattiliitto Talentian kyselyn tulosten esittelyä: Poikkeusolojen kuormitustekijöistä sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa

Erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen, Talentia ry.

10.30 Kommenttipuheenvuoro ja yhteinen keskustelu

Ylihoitaja Päivi Eskelinen, Kuopion kaupunki

Dosentti, koordinaattori, Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto, SoteDialogit -hanke

11.00 Lounastauko

12.00 Lastensuojelun johtaminen poikkeusoloissa ja siitä eteenpäin

Perusturvajohtaja Mari Antikainen, Kuopion kaupunki

12.30 Kuopion tilanteen esittelyä: Tiedontuotanto koronatilanteen jälkihoidon tukena

Projektitutkija Laura Nyyssönen, Itä-Suomen yliopisto

12.45 Kommenttipuheenvuoro ja yhteinen keskustelu

Palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen,  Varkauden kaupunki

13.15 Tauko

13.30  Paneelikeskustelu – visiointia tulevaisuuteen, uusi normaali lastensuojelun sosiaalityössä

Tutkijatohtori Maija Mänttäri-van der Kuip, Jyväskylän yliopisto

Erityisasiantuntija Esko Oikarinen, Siunsote

Johtava sosiaalityöntekijä Riikka Mauno, Kymsote

14.30 Yhteistä keskustelua

15.00 Tilaisuus päättyy

 

Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo 11.2.2020 Orivedellä

Kuvagalleria Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo 11.2

Kohtaamon Materiaalit

Kutsu ja ilmoittautuminen

Aika: Tiistaina 11.2.2020 klo 11.30-n.16.00

Paikka: Oriveden kampus,Koulutie 5, 35300 Orivesi, Kampuksen sijainti kartalla,  Kampuksen kotisivut

Oriveden kaupungin visio: Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä, esittelydiat

Ohjelma

11.30-12.00      Kahvit, suolainen piiras ja salaatti

12.00-12.15      Tervetuloa, päivän kulku ja SoteDialogit hankkeen esittely, koordinaattori Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto

Oriveden Kampuksen lyhyt esittely, Anne Lappalainen

12.15-n. 13.35  Kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta hankkeiden ”ikäjärjestyksessä”.

  • Hämeenlinnan sisälähetys ry. – unelmana asumisosuuskunta, toiminnanjohtaja Elisa Pilli-Sihvola
  • Oriveden Aunen ja Erkin Koti – yhteisöllinen senioritalo rakenteilla, hankejohtaja Ilkka Kaakkolammi ja asukasyhteisön edustaja Seija Köppä
  • Luopioisten Pöllökartano – koko kylä kehittää, osuuskunnan tj. Leena Ilmola
  • Saarijärven Omatoimi – omatoimista senioriasumista – Reijo Pesonen ja asukasyhteisön edustaja Eero Hiironen
  • Monimuotoinen yhteisöasuminen – tj. Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus

13.35-13.45     Ohjeistus kohtaamisiin ja verkostoitumiseen, Riitta Kolehmainen, Tampereen yliopisto

13.45-14.00    Tauko

14.00-15.00    Kohtaamisia, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista yhteisöllisen asumisen äärellä

  • Yksityiskohtaisempi tutustuminen yhteisölliseen asumiseen – Aunen ja Erkin Koti, Pöllökartano, Omatoimi
  • Asumisyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien tahojen infopisteet

15.00-15.20    Kahvia ja kakkua

15.20-16.00   Mitä päivän aikana kuultiin – nähtiin – opittiin? Miksi yhteisöllistä asumista Suomessa?

Yhteistä keskustelua ja kommenttipuheenvuoroja. Pyydetyt kommenttipuheenvuorot:

  • Oriveden kaupunki, asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen
  • Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA, kehittämispäällikkö Marianne Jauhola

Loppuruno Helena Seppälä

Päätös ja kiitos! Sirpa Syvänen

16.00-17.00   Asumisosuuskuntien etujärjestön perustaminen, Leena Ilmola, Osuuskunta Pöllökartano

Lisätietoja antavat:

Riitta Kolehmainen, riitta.kolehmainen@tuni.fi, 050 318 2239 ja Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@tuni.fi

Arvostava nähdyksi ja kuulluksi tuleminen – Työhyvinvoinnin Kohtaamo 1

Kuvagalleria Kohtaamosta.

Tervetulleiksi Kohtaamoon toivotti Kati Tikkamäki, Tampereen yliopisto. Tilaisuuden aluksi pidettiin myös  ”dialogikokkarit”, jossa oli mahdollistua tutustua tilaisuuteen osallistuviin.

Kuva: Kati Tikkamäki

Kohtaamon pääpuhujana oli voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä Miina Savolainen. Hänen puheenvuoronsa aiheena oli  Arvostava nähdyksi tuleminen ja korjaava katsomisen tapa lastensuojelun ja vanhustyön työotteessa. 

 

Kuva: Miina Savolainen (Kuvaaja: Maija Borén)

Toisen puheenvuoron piti Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto. Aiheena oli  Pehmeällä kovaa – työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen tuottavuustekijöinä. Keskeisia sekä työhyvinvoinnin että tuloksellisuuden parantamisen keinoja ovat eri ihmisten välinen dialogi ja vuorovaikutus, vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, tuki ja apu sekä innostus ja kannustus. Niitä ei kuitenkaan riittävästi työn ja johtamisen arjessa sovelleta. SoteDialogit hankkeessa niitä opetellaan ja opitaan ja saadaan myös syvällisempää ymmärrystä siitä, mihin niiden vaikutus ja teho perustuvat.

Kuva: Sirpa Syvänen, dialogin toimintatavat ja pelaajat.

Viimeinen osuus tilaisuudessa oli hankkeeseen osallistuvien työpaikkojen henkilöstön kohtaaminen ja kokemusten vaihto. Ryhmissä pohdittiin Miten tulla ammattilaisena ja osaajana nähdyksi sekä kuulluksi. Tämän kohtaamisen virittäjänä toimi Jenni Kulmalan (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) alustus Millaisena vanhustyön ja lastensuojelun kenttä nähdään?.

Kuva: Jenni Kulmala

Hän herätteli puheenvuorossaan keskustelua siitä, millaisin silmin media näkee vanhustyön ja lastensuojelun ammattilaiset. Onko julkisuudessa vallalla oleva käsitys koko totuus? Alustus herätteli pohtimaan sitä, millaisena vanhustyön ja lastensuojelun ammattilaiset haluaisivat tulla nähdyksi ja millaisin keinoin voimme tuoda näkyväksi vanhustyössä ja lastensuojelussa tehtävää arvokasta työtä.

Ryhmissä pohdittiin, miten arvostavasti nähdyksi ja kuulluksi olisi mahdollista tulla. Esille nousi vat mm. rahaa lisää ja palkkaa, arjen avaaminen julkisuuteen, toimintakulttuurin uudistus, osaamis- ja ammattilaisverkostot sekä teknologia.

Kohtaamon viimeiseen osioon osallistuneet työskentelevät SoteDialogit hankkeen kehittämispiloteissa: Janakkalan kotihoidossa, Helsingin kaupungin kotihoidossa, Kuopion kaupungin lastensuojelussa ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, hoidon ja hoivan palveluissa, Ikäluotsissa.  Mukana oli myös hankkeen kehittäjiä Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoista sekä Lapin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Lopuksi istahdettiin dialogipiiriin ja tuotiin esille mitä itse kukin oli päivästä saanut ja mitä aikoi viedä omalle työpaikalleen ja omaan työhönsä mukanaan.

SoteDialogit hankkeen seuraava Kohtaamo järjestetään Orivedellä helmikuun puolivälissä ja sen aiheena on yhteisöllinen ja osuuskuntamuotoinen senioriasuminen.