Sotehelmet yhteistyöverkosto

STM, ESR rahoittaa neljää konsortiota ja niiden viittä kehittämishanketta vuosina 2019-2022. Konsortiot ovat verkostoituneet keskenään SoteKehittäjät -verkostoksi.

Ajankohtaista

Tutustu Uudistuva johtaminen -oppaaseen!

Soteliiderit on toimittanut oppaan KT Kuntatyönantajien ”Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt” -julkaisusarjassa. Opas antaa ajankohtaisen näkökulman siihen, miten sote-työnantajat johtamista kehittävät. Opas perustuu yhteisiin työpajatyöskentelyihin ja haastatteluihin kuntien ja kuntayhtymien johdon kanssa ja tarjoaa myös näkymän kiinnostaviin sote-alan tuottavuutta ja työhyvinvointia kehittäviin tutkimushankkeisiin.

Mukana on konkreettisia esimerkkejä johtamisen kehittämiseen eri kokoisilla ja tyyppisillä sote-työnantajilla ympäri Suomea. Julkaisun tavoitteena on antaa lukijalle uusia ajatuksia henkilökohtaiseen ja oman organisaation kehittämistyöhön. Sote-työnantajien lisäksi teemat ovat yleistettävissä myös muille toimialoille.

Rahoitetut konsortiot ja niiden hankkeet

1 Onnistu yhdessä – Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallissuus  muutoksessa

Kuntatyönantajat ja Työterveyslaitos toteuttavat Onnistu yhdessä yhteishankkeen, jonka osahankkeet ovat

SoteKehittäjät

 • Kuntatyönantajat toimii rahoitettujen konsortioiden ja niiden hankkeiden verkostoijana ja tukihankkeena.
 • Projektipäällikkö: Aija Tuimala, aija.tuimala@kt.fi

SoteLiiderit

 • KT Kuntatyönantajat tukee Soteliiderit -hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa.
 • Projektipäällikkö: Aija Tuimala, aija.tuimala@kt.fi

Strateginen työkykyjohtaminen sote muutoksessa

 • Työterveyslaitoksen toteuttaman Strateginen työkykyjohtaminen sote muutoksessa tarkoituksena on tukea työkykyjohtamisen mallien ja hyvien käytäntöjen kokoamista ja levittämistä sekä sote-muutoksen johtamista. Hankkeen aikana sote-organisaatiot voivat uudistaa ja muokata jo olemassa olevia työkykyjohtamisen mallejaan ja hyviä käytäntöjään, niin että ne vastaisivat paremmin toimintaa uudessa ja muuttuvassa sote-toimintakentässä. Verkostoituminen ja vertaistuki hankkeen edetessä edistävät tavoitteellisen työkykyjohtamisen mallien käyttöönottoa ja leviämistä.
 • Projektipäällikkö:  Eija Haukka, eija.haukka@ttl.fi

Sote ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi – ASKO

 • Työterveyslaitoksen toteuttaman ASKO-hankkeen tavoitteena on valmentaa sote-organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksen aktiivisiksi tekijöiksi ja tukea heidän työhyvinvointiaan. Hankkeessa tuotetaan välineitä asiakkaan osallisuuden vahvistamiseen sekä tuetaan sujuvien, asiakaslähtöisten palvelupolkujen rakentamista.
 • Projektipäällikkö: Työterveyslaitos, Elina Weiste, elina.weiste@ttl.fi

2 Etänä Enemmän

 • Tampereen ammattikorkeakoulun koordimoimassa Etänä Enemmän -hankkeessa vastataan sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista, -työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. Lisäksi vahvistetaan osaamista näillä alueilla. Kokonaistavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta.
 • Projektipäällikkö: Tarja Heinonen, tarja.heinonen@tuni.fi

3 SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus

 • Tampereen yliopiston koordinoiman SoteDialogit hankkeen tavoitteena on turvata hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla, niiden toimintaympäristöissä ja työssä tarvittava osaaminen, korkea työn laatu, asiakaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä organisaatioiden ja ammattilaisten uudistuminen. Hankkeessa keskitytään kehittämään sote-organisaatioissa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista, erityisesti työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtamisen osalta, paikantamaan hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden erilaisia kehittämistarpeita ja etsimään ratkaisuja kehittämistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla.
 • Projektipäällikkö: Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@tuni.fi

4 Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg – Työhyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten sote-palveluissa

 • Åbo akademin koordinoima Hyvinvoiva Hoiva -hanke tarjoaa asiantuntijaverkostonsa tuen ikäihmisten hoivaa tarjoaville työyhteisöille. Tavoitteena on kehittää työhyvinvointia omassa yksikössä uusien menetelmien avulla, parantaa henkilöstön kykyä hallita nykyajan muutoksista johtuvia haasteita, kehittää työprosesseja Lean- ja palvelumuotoilun menetelmien avulla ja kehittää johtajuutta, joka edistää muutosvalmiutta ja työhyvinvointia.
 • Projektipäällikkö: Mona Riska, mona.riska@abo.fi