SoteDialogeilla parempaa johtamista, työhyvinvointia, tuloksellisuutta

SoteDialogit-hankkeen tavoitteena oli turvata hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla, niiden toimintaympäristöissä ja työssä tarvittava osaaminen, korkea työn laatu, asiakaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä organisaatioiden ja ammattilaisten uudistuminen.

SoteDialogit uudistaa ja kehittää

SoteDialogit-hanke on päättynyt vuoden 2022 lopussa. Sivusto on auki vuoden 2025 loppuun saakka. Hankkeessa keskityttiin kehittämään sote-organisaatioissa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista, erityisesti työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtamisen osalta, paikantamaan hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden erilaisia kehittämistarpeita ja etsimään ratkaisuja kehittämistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla.