Helmikuun Työn ilon resepti - Iloa työhön ja työyhteisöihin

Helmikuun työn ilon resepteissä ollaan ”Samassa iloliemessä” ”Iloista piimävelliä” nauttien. (Kuvitus: Raquel Benmergui 2017)

Yhteishenki, nauru, hyvät käytöstavat, avuliaisuus ja positiivisuus – niistä on Iloliemi tehty! Innokas osallistuminen kohtaamisissa ja tapaamisissa lisää yhteishenkeä. Tärkeää on käyttäytyä itseä ja toisia kohtaan kunnioittavalla tavalla sekä tarjota ja vastaanottaa apua. Rakentavaa ja positiivista työkulttuuria voi edistää olemalla aidosti ja hyvässä hengessä läsnä niin kokouksissa, palavereissa, juhlissa kuin tiimipäivilläkin. Tällä tavoin saadaan lisättyä työyhteisöön hyvää ”tekemisen meininkiä”!

Ilo tuottaa huumoria, huumori lisää iloa. Hyvästä huumorista syntyy puolestaan työyhteisön tärkeää maustetta – naurua. Huumori mainitaan usein yhtenä tärkeänä toimivan työyhteisön merkkinä. Huumori auttaa jaksamaan ja tekee työn teosta mukavaa. Joskus huumori voi olla myös keino suojautua työn kuormitustekijöiltä. Iloa voidaan ylläpitää sopivalla lujuudella ja periksiantamattomuudella. Ei luovuteta vastoinkäymisissä, selvitetään haastavatkin tilanteet ja erimielisyydet hyvässä yhteishengessä. Tasapuolisuudella ja oikeudenmukaisuudella voidaan edistää hyvää yhteishenkeä ja työn iloa.