Joulukuun Työn ilon reseptit - Sesongin parhaat ja Sekametelisoppa

Joulukuun työn ilon reseptit - Sesongin parhaat ja Sekametelisoppa - muistuttavat keskustelemisesta, kuuntelemisesta ja kiireettömyydestä työssä sekä positiivisuuden ja huumorin tärkeästä roolista työyhteisössä.

”Sesongin parhaissa” työtä tehdään riittävällä työvoimalla sekä positiivisella asenteella ja huumorin voimin. Riittävät henkilöstöresurssit ja resurssien järkevä käyttö ovat tärkeässä roolissa sopivan työkuormituksen turvaamisessa. Työyhteisöissä joudutaan käymään usein ehkä tiukkojakin keskusteluja resurssien riittävyydestä sekä resurssien käyttötavoista. Yleensä resursseja ei ole mahdollista lisätä, vaan joudutaan miettimään keinoja olemassa olevien resurssien hyödyntämiseksi nykyistä toimivammin.

Reseptin valmistustavoilla, keskustelemalla ja kuuntelemalla, turvataan kokemusten kuulluksi tuleminen sekä yhdessä ajatteleminen. Avoin keskustelu turvaa sen, ettei toiminta perustu oletuksiin, eikä synny myöskään niin helposti väärinkäsityksiä. Aktiivisella keskustelukulttuurilla saadaan myös ammattilaisten osaaminen ja ideat käyttöön. Jos keskusteluissa halutaan päästä dialogiin, on tärkeää ylläpitää vilpitöntä puhetta (”suoraan sydämestä”), kunnioittaa ja kuunnella sekä itseä että muita ja odottaa omien käsitysten muodostamisen kanssa. On myös hyvä oppia kyseenalaistamaan omia ennakkoluulojaan.

Positiivinen asenne ja huumori antavat voimavaroja, auttavat auttaa jaksamaan haastavissakin tilanteissa. Toimiva keskustelukulttuuri, positiivisuus ja arvostava huumori lisäävät halua puhaltaa yhteen hiileen.

Jouluinen klassikkoherkku ”Sekametelisoppa” muistuttaa erilaisuudesta työyhteisössä, jokaisen persoonallisesta tavasta toimia ammatissaan ja tehdä työtään. Persoonalliset toimintatavat avaavat mielenkiintoisia keskustelumahdollisuuksia ammatillisuudesta, siitä, miten kukin ammatillisen työtoiminnan ymmärtää. Tämän lisäksi resepti muistuttaa kiireettömyydestä, asiakastyytyväisyydestä ja positiivisesta palautteesta.

 

Positiivinen palaute on helppo tapa piristää kollegan, asiakkaan, esihenkilön, työntekijän päivää. Kunpa muistaisimme sanoittaa hyviä ajatuksiamme useammin toisillemme ääneen!

Kiireen tunne valtaa mielen huomaamatta ja helposti. Kiireetön tekeminen voi sen sijaan vaatia tietoista ponnistelua, rutiinien rikkomista. Kiirettä ja kiireettömyyttä on hyvä pysähtyä pohtimaan etenkin näin loppuvuonna, jos vain kiireiltään ehtii. Onko tapana sanoittaa kiirettä usein ääneen asiakkaille tai työkavereille? Kannattaako aikaa tuhlata kiireestä puhumiseen? Asiakastyytyväisyyden näkökulmasta asiakas tuskin haluaa kuulla puhetta työntekijän kiireestä tai kiireen syistä, vaan toivoo, että sekin aika käytettäisiin hänen asioistaan puhumiseen. Ja tuskin työkaverikaan voimaantuu siitä, jos hän joutuu jatkuvasti kuuntelemaan kollegan kiirevalitusta. Kun kiire on kovimmillaan, kannattaa pysähtyä. Missä on kiireen juurisyy? Kuten reseptissä sanotaan, tavoitellaan työn tekemistä: ”Kiireettömästi työn ilolla.” Ja kiireetöntä joulua kaikille!