SoteDialogit & Kunteko webinaari 6 - Dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä 29.10.2020 klo 9-10

Lively closeup of falling autumn leaves with vibrant backlight from the setting sun

Miksi hoidamme niin kuin hoidamme? Millä perusteella valitsemme tapamme toimia asiakkaiden ja potilaiden hyväksi? Jos haluamme tarjota asiakkaalle ja potilaalle parhaan mahdollisen hoidon, tulee toimintamme ja päätöstemme pohjautua parhaaseen ajantasaiseen tietoon. Tällöin puhumme näyttöön perustuvasta toiminnasta.

Ilmoittaudu tästä

Näyttöön perustuvaa toimintaa, edellyttää terveydenhuoltolaki. Valitettavasti tästä huolimatta useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on käynyt ilmi, ettei uusinta tutkimusnäyttöä hyödynnetä ja käytännöt eivät ole yhtenäiset. Tämä johtaa siihen, että asiakkaiden saaman hoidon laatu vaihtelee. Hoitotyön johtajilla ja esimiehillä on tärkeä rooli laadukkaan ja näyttöön perustuvan hoidon mahdollistajina. Johtajan tulee mahdollistaa kehittämistä tukeva toimintakulttuuri, innostaa henkilökuntaa toimimaan näyttöön perustuen sekä edistää kouluttautumista ja osaamisen kehittymistä. Dialogisella johtamisella, jolla tarkoitetaan vuorovaikutteista toiminnan kehittämistä ja parantamista, ja jossa jokaisen osanottajan mielipiteitä kuullaan aidosti ja arvostetaan, voidaan tehokkaasti tukea näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä. 

Virpi Maijala, TtT, hoitotyön lehtori, kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala

Kaija LoppelaKT, fysioterapeutti, yliopettaja (työhyvinvointi), kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala

Jenni KulmalaTtTdosentti, yliopettaja (gerontologia), kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala

Virpi Maijala

Kaija Loppela       

Jenni Kulmala