Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo Oriveden Kampuksella 11.2.2020

Yhteisöllinen asuminen kiinnostaa laajasti. Kohtaamoon osallistui liki 100 asiasta kiinnostunutta eri puolilta Suomea. Yhteisötaloja on rakennettu eri ikäisille ihmisille ja niissä on toteutettu monenlaisia hallintamuotoja. Viime aikoina on aktiivisuus lisääntynyt osuuskunta -muotoiseen yhteisöasumiseen. Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA on myöntänyt myös kehittämisrahoitusta asumis-/asunto-osuuskuntien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oriveden Kohtaamossa kuultiin ja jaettiin kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta eri puolilta Suomea. Saatiin monipuolinen kuvaus, millaista yhteisöllistä senioreiden tai muiden ryhmien asumista on jo toteutettu, mitä on suunnitteilla, miten asumista rahoitetaan, millaisia palveluja asumiseen voi liittyä, mitä yhteisöllisyys on ja mitä se tarkoittaa asumisen arjessa.

Kuvagalleria Yhteisöllisen asumisen Kohtaamo 11.2

Kohtaamon Materiaalit

Kutsu ja ilmoittautuminen

Aika: Tiistaina 11.2.2020 klo 11.30-n.16.00

Paikka: Oriveden kampus,Koulutie 5, 35300 Orivesi, Kampuksen sijainti kartalla,  Kampuksen kotisivut

Oriveden kaupungin visio: Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä, esittelydiat

Ohjelma

11.30-12.00      Kahvit, suolainen piiras ja salaatti

12.00-12.15      Tervetuloa, päivän kulku ja SoteDialogit hankkeen esittely, koordinaattori Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto

Oriveden Kampuksen lyhyt esittely, Anne Lappalainen

12.15-n. 13.35  Kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta hankkeiden ”ikäjärjestyksessä”.

  • Hämeenlinnan sisälähetys ry. – unelmana asumisosuuskunta, toiminnanjohtaja Elisa Pilli-Sihvola
  • Oriveden Aunen ja Erkin Koti – yhteisöllinen senioritalo rakenteilla, hankejohtaja Ilkka Kaakkolammi ja asukasyhteisön edustaja Seija Köppä
  • Luopioisten Pöllökartano – koko kylä kehittää, osuuskunnan tj. Leena Ilmola
  • Saarijärven Omatoimi – omatoimista senioriasumista – Reijo Pesonen ja asukasyhteisön edustaja Eero Hiironen
  • Monimuotoinen yhteisöasuminen – tj. Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus

13.35-13.45     Ohjeistus kohtaamisiin ja verkostoitumiseen, Riitta Kolehmainen, Tampereen yliopisto

13.45-14.00    Tauko

14.00-15.00    Kohtaamisia, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista yhteisöllisen asumisen äärellä

  • Yksityiskohtaisempi tutustuminen yhteisölliseen asumiseen – Aunen ja Erkin Koti, Pöllökartano, Omatoimi
  • Asumisyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien tahojen infopisteet

15.00-15.20    Kahvia ja kakkua

15.20-16.00   Mitä päivän aikana kuultiin – nähtiin – opittiin? Miksi yhteisöllistä asumista Suomessa?

Yhteistä keskustelua ja kommenttipuheenvuoroja. Pyydetyt kommenttipuheenvuorot:

  • Oriveden kaupunki, asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen
  • Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA, kehittämispäällikkö Marianne Jauhola

Loppuruno Helena Seppälä

Päätös ja kiitos! Sirpa Syvänen

16.00-17.00   Asumisosuuskuntien etujärjestön perustaminen, Leena Ilmola, Osuuskunta Pöllökartano

Lisätietoja antavat:

Riitta Kolehmainen, riitta.kolehmainen@tuni.fi, 050 318 2239 ja Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@tuni.fi