Syyskuun Työn ilon resepti - Yhteisöllisyyttä ja avoimuutta

Syyskuun työn ilon reseptit muistuttavat yhteisöllisyyden ja avoimuuden tärkeydestä.

Yhtä pataa -reseptillä voidaan edistää yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta. Seikkailumieli, luova hulluus ja oivallukset muistuttavat kokeilukulttuurin ja luovuuden tärkeästä merkityksestä yhteistyössä. Kun ollaan yhtä pataa, niin tekemisessä korostuu me-henki. Me-hengen syntyminen edellyttää myös armeliaisuutta itseä ja toisia kohtaan. Kun otetaan ns. lusikka kauniiseen käteen, niin ymmärretään oma vastuu yhteisöllisyyden rakentamisessa sekä sitoudutaan työyhteisöön ja yhteiseen tekemiseen.

 

Avoimuuden –reseptin ainesosat ja valmistusohje kiteyttävät tärkeitä työyhteisötaitoja sekä toimivan yhteistyön tekijöitä. Aito läsnäolo vuorovaikutustilanteissa ja osallistujien proaktiivisuus saavat aikaan merkityksellisiä ja vaikuttavia kohtaamisia. Ajan järjestäminen ihmisten välisille kohtaamisille on yleensä kannattava satsaus. Kun työyhteisön jäsenet ja yhteistyökumppanit oppivat tuntemaan toisiaan, antavat toisilleen palautetta sekä tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi, avoimuus yhteistyössä lisääntyy. Avoimuuden ansiosta yhteistyö on luovaa ja sujuvaa.