Maaliskuun dialogikortti - Suora puhe

Maaliskuu 2022

Kuvittele tilanne, jossa eri kieltä puhuvat keskustelijat kiinnittävät huomion yhteiseen teemaan pelkästään elekielen avulla. Kaikki keskittyvät ymmärtämään, mistä on kyse, rakentamaan yhteisen käsityksen ja kuvan ilman sanoja. Tilanne vaatii yhteen hiileen puhaltamista, kuuntelemista, toisten aistimista ja avoimuutta, jotta yhteinen ymmärrys saavutetaan.

Samaa ymmärryksen tavoittelua voimme toteuttaa myös sanoilla ja lauseilla, kuunnellen toistemme ilmaisuja ja sanojen merkityksiä avoimin mielin.