Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa - Kuntekon & SoteDialogit webinaari 3

Webinaari 3: Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa, 11.9.2020 klo 9–10

Ilmoittaudu tästä

Sosiaalialalla on jo pitkään kärsitty työvoimapulasta.  Etenkin sijaisten saatavuus on Hämeessä ollut haastavaa. Tämän ilmiön seurauksena on Janakkalan kotihoidossa kiinnitetty erityistä huomiota perehdyttämiseen. Perehdytys on parantanut rekrytointia ja lisännyt houkuttelevuutta alalle sekä helpottanut myös vakituisen henkilöstön työntekoa ja lisäännyt työmotivaatiota.  Toisaalta se on toiminut tärkeänä pitovoimatekijänä.

Tätä aihetta käsitellään Seija Strömbergin ja Janakkalan kunnan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtisen pitämässä Webinaarissa 11.9.2020 klo 9–10.

Seija Strömberg, KM, kehittäjä, työnohjaaja, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

Raila Lahtinen, YTM, Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja, Janakkalan kunta

Seija Strömberg   

Raila Lahtinen