Kesäkuun Työn ilon resepti - Toimivat, tuottavat ja kannustavat tiimit

Kesäkuun Työn ilon reseptin raaka-aineita ovat ilo, kannustus, huumorintaju, erilaiset ihmiset ja välineet, kuunteleminen, kompromissit, tunneäly ja ammattitaito. Nämä ovat keskeisiä raaka-aineita sujuvalle, mielekkäälle ja tuottavalle tiimityölle.

Tunneäly on tärkeää aina, mutta etenkin poikkeusaikana sen merkitys korostuu. On tärkeää tunnistaa tunteiden merkitys työn arjessa ja käyttää tätä tietoa hyväksi tunteiden ilmaisussa ja ongelmanratkaisussa. Jokainen työyhteisön jäsen toimii hyvän työilmapiirin ja avoimen yhteistyön rakentajana tai purkajana.

Jos sinä haluat keskittyä rakentamiseen, kiinnitä erityistä huomiota oman itsesi ja työkavereidesi kohtaamiseen, kannustamiseen ja kuuntelemiseen.