Hankkeen kehittäjät tapasivat Tampereella 22.1.2019

SoteDialogit hanke on käynnistynyt tammikuun 2019 alusta. Sen kesto on kolme vuotta.

Kehittämistoimet käyntiin helmikuussa

Kaikille osallistuville vanhuspalveluiden ja lastensuojelun työpaikoille tehdään hankkeen alussa kysely, jolla saadaan selville työhyvinvoinnin tila, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kyselyä hyödynnetään kehittämistyössä.

Jokaisella hanketoteuttajalla on omat vastuukohteensa, joiden kanssa työskennellään kolmen vuoden ajan. Nämä ovat pilotteja, joissa saavutettuja tuloksia levitetään muille sote alan työpaikoille.