Niitty-hanke

Niitty-hankkeessa kehitetään yhdessä maahanmuuttajien kanssa kolmansien maiden kansalaisille vertaisohjattu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajat synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoihin ja perheen arkeen.

Perhevalmennusmalli

Niitty-hankkeessa kehitettävän vertaistuetun perhevalmennusmallin tehtävänä on helpottaa maahanmuutajaperheiden arkea, vahvistaa heidän osallisuuttaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä sekä edistää kotoutumista.