Niitty-hanke

Niitty-hankkeessa kehitetään yhdessä maahanmuuttajien kanssa kolmansien maiden kansalaisille vertaisohjattu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajat synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoihin ja perheen arkeen.

Niitty 2 – Yhdessä maahanmuuttajaperheiden hyvän arjen puolesta -hanke on jatkoa tälle hankkeelle. Niitty 2 on käynnistynyt 1.4.2023 ja lisätietoa hankkeen etenemisestä löydät projects.tuni.fi/niitty2 -sivuilta.

Perhevalmennusmalli

Niitty-hankkeessa kehitettävän vertaistuetun perhevalmennusmallin tehtävänä on helpottaa maahanmuutajaperheiden arkea, vahvistaa heidän osallisuuttaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä sekä edistää kotoutumista.