Niitty-hankkeen loppuwebinaari pidettiin 19.11.2020

Niitty-hanke lähenee loppuaan ja loppuseminaari pidettiin webinaarina 19.11.2020 klo 12-16.00.

Webinaarin ohjelma rakennettiin mallin komponenttien pohjalta. Alussa kuultiin tärkeää tietoa maahanmuuttajataustaisten vauvaperheiden hyvinvoinnista, alustavia tuloksia THL:n FinLapset-kyselytutkimuksesta. Tärkeäitä teemoja olivat myös maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen sekä maahanmuuttajien kotoutuminen ja vertaisryhmätoiminta kotoutumisen edistäjänä.

Lisäksi koulutuksessa nostettiin esiin maahanmuuttajien parissa tehtävän työn kehittämistä työntekijöiden ja johdon näkökulmasta.

Seminaarin lopuksi Niitty-hankkeen hanketyöntekijät esittelivät hankkeen toimintaa ja tuloksia. Myös hankkeessa aktiivisesti toimineiden vertaisohjaajien ääni tuli kuuluviin videoiden välityksellä.

Seminaariin osallistui n.70 maahanmuuttajien parissa työskentelevää eri alojen ammattilaista eri puolelta Suomea. Seminaaripäivä onnistui hyvin ja esitykset tukivat toinen toistaan hyvin. Seminaarin esitykset vahvistivat käsitystä maahanmuuttajien parissa tehtävän työn tärkeydestä ja palveluiden kehittämisen tarpeesta.

Kiitos kaikille seminaarissa mukana olleille.