Opiskelijatyöt

TAMKin ja Tampereen yliopiston opiskelijat ovat tehneet monenlaisia ohjausaineistoja sekä tutkimuksia Niitty-hankkeelle osana opintojaan. Tähän osioon on kerätty terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijoiden opinnäytetöitä (15op) ja kehittämistehtäviä (5op). Lisäksi osiosta löytyy yksi pro gradu -tutkielma.

Opinnäytetöitä

*”Kotimaassa kaikki on erilaista”. Kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien raskausajan hyvinvointiin liittyviä uskomuksia ja käytänteitä. Opinnäytetyö. Alvarez & Siltala. 2019.

Opinnäytetyö, Alvarez & Siltala (58 sivua)

*Terveyttä äidinmaidosta. Imetysopas maahanmuuttajille. Opinnäytetyö. Aho & Raitoo. 2020.

Terveyttä äidinmaidosta, Aho & Raitoo (53 sivua)
Imetys – ohjauslehtinen maahanmuuttajille (pdf)

*Lantionpohjalihasten harjoittelu raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Harjoitteluopas maahanmuuttajanaisille. Opinnäytetyö. Paananen. 2020.

Lantionpohjalihasten harjoittelu raskausaikana ja synnytyksen jälkeen (60 sivua)
Harjoitteluopas maahanmuuttajanaisille (pdf)

* Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille vertaistukijoiden näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Lehtinen. 2020.

Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille vertaistukijoiden näkökulmasta (42 sivua)

 

Kehittämistehtäviä

*Ehkäise raskausdiabetes. Kehittämistehtävä. Nikumatti. 2019.

Ehkäise raskausdiabetes, Nikumatti (38 sivua)
EhkäiseRaskausdiabetes (kuva)

*Maahanmuuttajien sopeutuminen suomalaiseen parisuhdekulttuuriin kulttuuriin. Kehittämistehtävä. Papunen & Welling.2019.

Kehittämistehtävä, Papunen & Welling (30 sivua)
Parisuhdeanimaatio (kesto 10 min)

*Isyys maahanmuuttajan silmin. Kehittämistehtävä. Rajanen & Survonen. 2019.

Kehittämistehtävä, Rajanen & Survonen (32 sivua)
IsäksiKasvaminen (slidet)

*Maahanmuuttajanaisten raskausdiabeteksen hoidon ohjaus -opasvideot. Kehittämistehtävä. Lielahti & Sauvamäki. 2020.

Kehittämistehtävä, Lielahti & Sauvamäki (28 sivua)

Video ravitsemuksesta (4:04 min)
Video verensokerin mittaamisesta (3:39 min)
Video verensokerin omaseurannasta (1:44 min)

* Ohjelehtiset neuvolan terveydenhoitajille sekä asiakkaille poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista. Kehittämistehtävä. Pohjolainen & Stålhane. 2020.

Kehittämistehtävä, Pohjolainen & Stålhane (25 sivua)
Ohjauslehtinen asiakkaille jaettavaksi (pdf)
Ohjauslehtinen terveydenhoitajille itseopiskeluun (pdf)

*Raskauden eteneminen. Animaatio maahanmuuttajille. Kehittämistehtävä. Koskimäki & Viteli. 2020.

Kehittämistehtävä, Koskimäki & Viteli
Animaatio raskauden etenemisestä (6:55 min)

*Lapsen rokottaminen neuvolakäynnillä. Ohjauslehtinen maahanmuuttajille. Kehittämistehtävä. Katajisto-Hannam & Huvila. 2020.

Kehittämistehtävä, Katajisto-Hannam & Huvila (päivittyy syksyn 2020 aikana)
Ohjauslehtinen lapsen rokottamisesta

*Vanhemmuuden tunteet. Kehittämistehtävä. Honkala, Kulmala & Lindgren. 2020.

Kehittämistehtävä, Honkala, Kulmala & Lindgren (23 sivua)
Animaatio vanhemmuuden tunteista (5:44)

*Alle kouluikäisen lapsen kehontuntemuskasvatus. Opas maahanmuuttajaperheille. Sykkö. 2020.

Kehittämistehtävä, Sykkö (16 sivua)
Animaatio kehontuntemuskasvatuksesta (4:01)

*Maahanmuuttaja äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaana. Terveydenhoitajien kokemuksia. Merikanto. 2020.

Kehittämistehtävä, Merikanto (22 sivua)