Ohjausryhmä

Niitty-hankkeen ohjausryhmään kuuluvat

  • edustus Tampereen Ammattikorkeakoulusta
  • edustus Tampereen kaupungilta
  • edustus Tampereen Setlementti ry:stä
  • maahanmuuttajia
  • edustus sisäministeriöstä
  • edustus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta

Ohjausryhmä kokoontuu kuusi kertaa hankkeen aikana.