Yhteistyötahot

Hanketta koordinoi Tampereen Ammattikorkeakoulu ja hankekumppanina toimii Tampereen kaupunki.

Keskeiset yhteistyötahot

Setlementti Tampere ry / Naistari:

Rekrytoi hankkeeseen maahanmuuttajaperheiden äitejä, tarjoaa asiantuntemusta maahanmuuttajien kulttuurisista käytänteistä, tarjoaa tilojaan sekä verkostoaan hankkeen käyttöön. Setlementin kautta saamme yhteyden aiemmin Suomeen kotoutuneisiin maahanmuuttajaperheisiin, jotka toimivat välittäjinä ja vertaistukena hankkeen asiantuntijoiden ja maahanmuuttajaperheiden välillä.

Setlementti Tampere ry / Miestalo Mattila:

Rekrytoi hankkeeseen maahanmuutttajaisiä sekä tarjoaa kulttuurista asiantuntijuutta maahanmuuttajaperheiden kohtaamiseen.

Pakolaisapu ry:

Tarjoaa perehdytystä vertaitukiryhmien rakentamiseksi.

TAYS, synnytysosastot:

Toimii seksuaali- ja lisääntymisterveyteden asiantuntijana, rekrytoi maahanmuuttajavauvaperheitä hankkeseen sekä toimii vertaistuetun perhevalmennusmallin maahanmuuttajille levittäjänä.

Muita yhteistyötahoja

Neuvokas perhe / Sydänliitto

Neuvokas perhe tarjoaa iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin.

VIGOR-hanke:
https://vigorhanke.fi/

Hanke edistää ulkomaalaistaustaisten terveyttä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kajaanissa. Hankkeen aikana koulutetaan mentoreita arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kieliryhmistä.