Toiminta

Hanketyöryhmä

Hanketyöryhmä koostuu TAMKin, Tampereen kaupungin, Naistarin ja Miestalo Mattilan edustajista sekä maahanmuuttajajäsenistä. Hanketyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Ryhmässä jaetaan osaamista  ja tietoa sekä tarjotaan tukea hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi.

Tutkimustieto ja haastattelut

Niitty-hankkeen alkuvaiheessa tutustutaan olemassa olevaan tutkimustietoon ja toteutetaan syksyn 2018 aikana haastattelut maahanmuuttajaperheille, terveydenhoitohenkilöstölle sekä palvelujen järjestämisestä vastaavalle johdolle. Tällä tavoin opitaan tunnistamaan maahanmuuttajaperheiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, elintapoihin ja perheen arkeen liittyvien palvelutarpeita sekä perhekulttuurisia käytänteitä.

Työpajat 1-3: vertaistuettu perhevalmennusmalli

Vertaistuettua perhevalmennusmallia maahanmuuttajaperheille työstetään yhteistoiminnallisesti työpajoissa 1-3. Työpajat pidetään pääasiassa kevään 2019 aikana. Mallin työstäminen ja havainnollisen aineiston tuottaminen jatkuu ohjattuna työskentelynä työpajojen välissä ja kolmannen työpajan jälkeen.

Vertaistukitoiminto

Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana suunnitellaan, käynnistetään ja toteutetaan vertaistukitoiminto tukemaan maahanmuuttajaperheiden osallisuutta ja kotoutumista. Vertaistukijärjestelmä luodaan maahanmuuttajaperheiden keskinäisen sekä maahanmuuttajaperheiden ja kantaväestöön kuuluvien perheiden välille. Vertaistukitoimintaan järjestetään koulutusta hanketyöntekijöille Pakolaisapu ry:n toimesta.

Vertaistuetun perhevalmennusmallin pilotointi

Vertaistuetun perhevalmennusmallin pilotointi, analysointi SWOT-menetelmää hyödyntäen sekä mallin edelleen kehittäminen levitettäväksi toteutetaan vuoden 2020 aikana. Pilotointi tehdään Pirkanmaalla neuvoloissa kolmessa pilottiryhmässä, joissa jokaisessa on 4 – 6 lastaodottavaa maahanmuuttajaperhettä, vertaisohjaaja sekä neuvolan asiantuntija.

Vertaistuetun perhevalmennusmallin levittäminen

Toteutuu syksyllä 2020.