Hanketyöryhmä

Hankkeen toteuttamisen tukena toimii hanketyöryhmä, johon kuuluvat tuenhakijan (TAMK), hankekumppanin (Tampereen kaupunki) ja yhteistyötahojen (Setlementti ry Naistari, Miesten Kansalaistalo Mattila) sekä maahanmuuttajaperheiden edustajia. Työryhmän tehtävä on jakaa osaamista, tietoa ja tukea hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi. Hanketyöryhmän jäsenet osallistuvat hankkeen työpajoihin sekä niissä tuotettavien tulosten ja materiaalien valmisteluun. Lisäksi hanketyöryhmän jäsenet viestivät hankkeen tuloksista omissa verkostoissaan, sosiaalisessa mediassa ja julkisilla foorumeilla.

Hanketyöryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ryhmän tapaamisissa tai työpajoissa

Vuoden 2018 hanketyöryhmän tapaamiset

Torstaina 11.10.2018, klo 13 – 16, TAMK

Vuoden 2019 hanketyöryhmän tapaamiset

Tiistaina 22.1.2019, klo 14:00-17:00, TAMK
Tiistaina 19.3.2019, klo 14:00-17:00, TAMK
Tiistaina 16.5
.2019, klo 16:00-17:30 TAMK
Torstaina 15.8.2019, klo 16:00-18:00 TAMK
Torstaina 3.10.2019, klo 16:00-18:00 TAMK (ajankohta muutettu klo 9:00-11:00)
Torstaina 14.11.2019, klo 16:00-18:00 TAMK
Torstaina 12.12.2019, klo 16:00-18:00 TAMK

Vuoden 2020 hanketyöryhmän tapaamiset
Torstaina 23.1.2020, klo 17:00-19:00 TAMK
Torstaina 20.2.2020, klo 17:00-19:00 TAMK
Torstaina 19.3.2020, klo 17:00-19:00 TAMK → peruttu koronapandemian vuoksi, muutettu työntekijäkokoukseksi
Torstaina 23.4.2020, klo 17:00-19:00 TAMK (muutettu klo 14:00-16:00 etänä Teamsin välityksellä)
Torstaina 28.5.2020, klo 17:00-19:00 TAMK (muutettu ulkoilmakokoukseksi)
Torstaina 27.8.2020, klo 17:00-19:00 TAMK
Perjantaina 18.9.2020, klo 9:00-11:00 TAMK
Perjantaina 23.10.2020, klo 9:00-11:00 TAMK
Torstaina 26.11.2020, klo 17:00-19:00 TAMK