Pikkulapsiperheiden vertaistukiryhmät

Vertaistukiryhmät kootaan oleskeluluvan saaneista maahanmuuttajataustaisista ja suomalaisista lapsiperheistä. Hankkeessa tarkoitettu ryhmävertaistuki alkaa raskauden aikana ja jatkuu lapsen synnyttyä pikkulapsiperheiden vertaistukiryhmänä aina siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Syksyllä 2019 pilotoidaan pikkulapsiperheiden vertaistukiryhmiä.

Ryhmiä kootaan yhteensä viisi, joita ohjaa hankkeessa mukana oleva tampereen kaupungin terveydenhoitaja sekä maahanmuuttajataustainen vertaisohjaaja. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa noin seitsemän viikon ajan. Vertaistukitoiminta käynnistetään Pakolaisapu ry:n tarjoaman, hanketyöntekijöille suunnattavan vertaistukitoimintaan perehdyttävän koulutuksen jälkeen. Koulutuksessa on käsitelty Pakolaisapu ry:n maahanmuuttajien tarpeisiin kehittämää Kasvokkain -menetelmää.

Vertaisryhmät kokoontuvat Tampereella syksyllä 2019 seuraavasti, 1,5 tuntia kerta:

Hervanta: Naistari, alkaen ke 30.10. klo 15.30
Hervanta: Hervantatupa, alkaen ma 4.11. klo 14.30
Kaukajärvi: Annantupa, alkaen to 14.11. klo 15.30
Tesoma: Westeri, alkaen ti 12.11. klo 15.00 (ryhmä keskeytetty 3.12.19 vähäisen osallistujamäärän takia)
Keskusta: MLL Laivapuiston perhetalo, alkaen to 14.11. klo 17

Tesoman ryhmän tilalla aloitti vielä kolmas ryhmä Hervannassa 29.1.2020. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa.

Vertaisryhmätoiminnan tavoite

Jokaisessa Tampereen neuvolassa toimii säännöllisesti vertaistukiryhmiä, joista rekrytoidaan perheitä muodostamaan vertaistukiverkosto. Tavoitteena on rekrytoida verkoston toimintaan 20 suomalaista lapsiperhettä ja 20 maahanmuuttajalapsiperhettä sekä 10 terveydenhoitajaa fasilitoimaan toimintaa.

Vertaistukiryhmissä jaetaan sekä kokemustietoa että asiantuntijatietoa raskausajasta, odottavan äidin terveydestä, synnytyksestä ja vauvan hoidosta. Verkosto vahvistaa tuen saamista ja maahanmuuttajien psyykkistä terveyttä kehittämällä sosiaalista vuorovaikutusta sekä kielen oppimista edistäviä interventioita. Vertaistukiryhmien toiminnan sisällöt tarkentuvat maahanmuuttajaperheiden tarpeiden mukaan toiminnan käynnistyttyä.

Vertaisryhmätoiminnan tulokset (odotetut)

Vertaistukiryhmistä muodostettu tukiverkosto on luotu (50 henkilöä) ja käynnistetty yhdessä maahanmuuttajaperheiden, suomalaisten vauvaperheiden sekä maahanmuuttajien parissa työskentelevien kanssa valmentamaan maahanmuuttajaperheitä raskauteen ja synnytykseen sekä tukemaan maahanmuuttajia vauvaperheen arjessa. Vertaistukijärjestelmä vahvistaa maahanmuuttajaperheiden toimijuutta, edistää heidän osallisuuttaan ja kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vertaistukiverkosto syntyy työpajatyöskentelyn ja hanketyöryhmän työskentelyn yhtenä tuloksena. Vertaistukiryhmien toiminta organisoituu ja käynnistyy syksyllä 2019 ja jatkuu vuoden 2020 alkupuolella.

(Kuva: pixabay.fi)