Haastattelut

Perhevalmennustarpeen kartoittaminen tutkimustiedon ja haastattelujen avulla
(Yhteenveto/artikkeli, Irmeli Nieminen & Helena Peltola, päivitetty 9/2019.)

Haastattelut toteutettiin BIKVA-menetelmällä. Maahanmuuttajia haastateltiin syksyn 2018 aikana. Haastattelimme 5 maahanmuuttajaäitiä, yhden maahanmuuttajaperheen sekä kolme maahanmuuttajaisää. Haastateltavat olivat kotoisin Iranista, Irakista, Syyriasta, Albaniasta ja Afganistanista. Työntekijöiden haastattelut toteutettiin loppusyksyllä 2018. Haastateltavina olivat Tampereen kaupungilta 3 terveydenhoitajia. Lisäksi haastattelimme vielä sosiaalitoimen perhetyöntekijää. Haastattelimme myös synnytyssalissa pitkään toiminutta kätilöä. Viimeinen vaihe haastatteluissa oli johdon haastattelut. Haastattelimme kolmea esimies- ja suunnittelutehtävissä työskentelevää työntekijää Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveydenhuollosta.

Haastatteluista ja tutkimustiedosta teimme yhteenvedon. Järjestimme maahanmuuttajaperheille infotilaisuuden yhteistyössä Mainion (Maahanmuuttajien kohtaamispaikka, Tampere) kanssa 17.10.2018.  Lähetimme tiedotteen hankkeesta Tampereen neuvoloihin.

 

Hanketyöryhmään kuuluvien maahanmuuttajajäsenten omat tarinat sekä terveydenhoitajan haastattelu maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön ja Niitty-hankkeessa toimimiseen liittyen

Keväällä 2020 pyysimme hankkeemme aktiivisia maahanmuuttajajäseniä kertomaan omat tarinansa Suomeen tulosta. Ne ovat kuultavissa alla olevista videoista.

Laman tarina (Syyria, kesto 4:04)

Homairan tarina (Afganistan, kesto 2:25)

Innan tarina (Venäjä, kesto 6:24)

Lisäksi terveydenhoitaja Marjaana Vänttilä kertoo oman tarinansa ja kokemuksensa terveydenhoitajuudesta, maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä ja Niitty-hankkeeseen osallistumisesta.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)