Haastattelut

Perhevalmennustarpeen kartoittaminen tutkimustiedon ja haastattelujen avulla
(Yhteenveto/artikkeli, Irmeli Nieminen & Helena Peltola, päivitetty 9/2019.)

Haastattelut toteutettiin BIKVA-menetelmällä. Maahanmuuttajia haastateltiin syksyn 2018 aikana. Haastattelimme 5 maahanmuuttajaäitiä, yhden maahanmuuttajaperheen sekä kolme maahanmuuttajaisää. Haastateltavat olivat kotoisin Iranista, Irakista, Syyriasta, Albaniasta ja Afganistanista. Työntekijöiden haastattelut toteutettiin loppusyksyllä 2018. Haastateltavina olivat Tampereen kaupungilta 3 terveydenhoitajia. Lisäksi haastattelimme vielä sosiaalitoimen perhetyöntekijää. Haastattelimme myös synnytyssalissa pitkään toiminutta kätilöä. Viimeinen vaihe haastatteluissa oli johdon haastattelut. Haastattelimme kolmea esimies- ja suunnittelutehtävissä työskentelevää työntekijää Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveydenhuollosta.

Haastatteluista ja tutkimustiedosta teimme yhteenvedon. Järjestimme maahanmuuttajaperheille infotilaisuuden yhteistyössä Mainion (Maahanmuuttajien kohtaamispaikka, Tampere) kanssa 17.10.2018.  Lähetimme tiedotteen hankkeesta Tampereen neuvoloihin.