Työpajat

Niitty-hankkeessa järjestetään työpajoja, joihin osallistuu maahanmuuttajaperheitä, hanketyöryhmän edustajia sekä asiantuntijoita.

Työpaja 1: Parhaan vertaistuetun perhevalmennusmallin rakentamisenlähtökohdat. Aiheena raskaus.

Syksy 14. – 15.11.2018

Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin haastattelujen tuloksia liittyen maahanmuuttajien perhekäsitykseen, perheenjäsenten rooleihin ja parisuhteen dynamiikkaan. Käytiin läpi myös lapsiperheiden sosiaalipalveluja, etuuksia sekä niiden hakemista. Aihealueena maahanmuuttajien lisääntymisterveyden edistäminen, raskauden aika ja elintavat, isyys sekä perhevalmennuksen merkitys.

Toiminto: Yhteiskehittämiseen perustuva työpajatyöskentely. Lähtökohtana on haastattelujen avulla tuotettu tieto maahanmuuttajaperheiden arjesta, tarpeista ja haasteista. Sisällöt suhteutetaan määrättyihin perhevalmennuksen yleisiin sisältöihin sekä vallitsevaan lainsäädäntöön. Osallistujat jatkavat työskentelyä työpajan jälkeen ohjattuna sekä tuottavat työpajan työskentelyn pohjalta havainnollistavaa materiaalia liitettäväksi kehitettävään perhevalmennusmalliin (videot, animaatiot, kortit).

 

Työpaja 2: Vertaistuetun perhevalmennusmallin sisältöjen ja menetelmien työstäminen. Aihealueena synnytys.

Kevät 13.2. 2019, klo 18 – 19
Kevät 14. 2. 2019, klo 17 – 19

Toiminto: Työskentelyn jatkumo. Lähtökohtana tiedot Työpaja 1:ssä sekä sen jälkeisenä ohjattuna työskentelynä tuotettu materiaali, Suomessa toteutettava yleinen perhevalmennuksen sisältö, perhepalveluiden lainsäädäntö sekä lastensuojelulaki. Osallistujat jatkavat työskentelyä työpajan jälkeen ohjattuna sekä tuottavat työpajan työskentelyn pohjalta havainnollistavaa materiaalia liitettäväksi kehitettävään perhevalmennusmalliin.  Esim. videot, animaatiot ja kortit.

 

Työpaja 3: Vertaistuetun perhevalmennusmallin kehittämisen viimeistely pilotointia varten. Aihealueena syntymän jälkeinen aika ja vauvaperheaika. Seksuaaliterveyden edistäminen ja vanhemmuuden tukeminen. Ympärileikkaus ja kasvatus.

11. huhtikuuta 2019, klo 17-19
4. syyskuuta 2019, klo 18 – 20
5. syyskuuta 2019, klo 16 – 18  

Aineiston edelleen työstämistä ja kokoamista, huomioiden myös pilotoinnin suunnittelun näkökulma.

Toiminto: 04-06/2019. Työskentelyn jatkumo. Lähtökohtana TP2:n ja ohjatun työskentelyn tulokset. Kehitetään edelleen vertaistuetun perhevalmennusmallin sisältöjä pilotointia varten. Osanottajat jatkavat työskentelyä työpajan jälkeen ohjattuna sekä tuottavat työpajan työskentelyn pohjalta havainnollistavaa materiaalia liitettäväksi kehitettävään perhevalmennusmalliin (videot ja animaatiot, kortit). Perhevalmennusmalli pilotoidaan Tampereella noin 80 maahanmuuttajaperheen keskuudessa Hervannassa, Tampellan alueella ja Tammelan Perheiden talolla.