Tavoite

Niitty-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajaperheitä raskauden aikana, synnytykseen valmistautumisessa, lapsen hoidossa ja imetyksessä, elintavoissa sekä vanhemmuudessa ja parisuhdeasioissa. Lisäksi tavoitteena on helpottaa perheiden arkea, vahvistaa vanhempien osallisuuttaan sosiaali-ja terveyspalveluihin sekä edistää kotoutumista.

Toiminnot:

  1. Maahanmuuttajaperheiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, elintapoihin ja perheen arkeen liittyvien palvelutarpeiden sekä perhekulttuuristen käytänteiden tunnistaminen. Haastattelut syksyllä 2018.
  2. Luodaan maahanmuuttajaperheille heidän palvelutarpeistaan ja arjen haasteista lähtevä vertaistuettu perhevalmennusmalli. Syksyn 2018 ja vuoden 2019 työpajat.
  3. Maahanmuuttajaperheiden keskinäisen sekä maahanmuuttajaperheiden ja kantaväestöön kuuluvien perheiden välisen vertaistukijärjestelmän luominen vauvaperheiden tueksi. Syksy 2019 ja kevät 2020.
  4. Vertaistuetun perhevalmennusmallin pilotointi, vuosi 2020. Pilotoinnin aloittaminen syksyllä 2019.

Vertaistuetun perhevalmennusmallin kehittämisessä mukana olevat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, Tampereen kaupunki, TAYS synnytysosastot, Pakolaisapu ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Setlementti ry ja Sydänliitto hyödyntävät mallia omassa toiminnassaan.

Hankkeessa syntyvä vertaisohjattu perhevalmennusmalli levitetään ja juurrutetaan hankkeen aikana Tampereen kaupungin järjestämien kotouttamispalveluiden yhteyteen, erityisesti kuntalaispalveluiden piiriin löytämisen yhteyteen (neuvontapalvelut ja asiakasohjaus neuvolapalveluissa). Vertaistuettua perhevalmennusmallia tarjotaan osaksi perusterveydenhuollon neuvolatoimintaa. Vertaistuetun perhevalmennusmallin integroiminen osaksi lapsi- ja perhepalvelujen politiikkaa.

Hankkeessa tuotettu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille tullaan levittämään valtakunnallisesti hyödyntäen esimerkiksi suomi.fi-palvelua.