Perheinfo-aineistoportaali on julkaistu

Niitty-hankkeessa tuotettu perhevalmennusaineisto on koottu erilliselle sivustolle. Aineisto käsittelee lapsen odotusta, synnytystä ja vauvaperheen arkea. Osa aineistosta on käännetty englanniksi, somaliksi, arabiaksi ja persiaksi.

Ohjausaineisto on jaoteltu neljän eri teeman alle: raskausaika, synnytys, vauvaperheen arki sekä vanhemmuus ja parisuhde. Lisäksi sivustolta löytyy ammattilaisille suunnattu osio. Siellä on esimerkiksi lisätietoa erilaisista aiheista tai ohjaukseen soveltuvia työvälineitä.

Aineisto sisältää monipuolista ohjausaineistoa, esimerkiksi videoita, animaatioita, kuvakortteja ja ohjauslehtisiä. Ohjauslehtisiä voi tulostaa asiakkaalle mukaan tai niitä voi selailla suoraan tietokoneen näytöltä. Suurin osa ohjausaineistosta on tuotettu niin, että niitä voi käyttää ryhmätilanteissa, yksilövastaanotolla tai ohjata maahanmuuttaja-asiakasta itse tutustumaan aiheeseen. Osa videoista on tekstitetty eri kielille (englanti, somali, persia, arabia). Kaikessa aineistossa on pyritty huomioimaan selkeä suomen kielen käyttö ja sisällössä on keskitytty keskeisiin perusasioihin.

Ammattilaisten sivustolle on tulossa kesän aikana virtuaalinen perhevalmennus -paketti. Paketti sisältää kuusi noin 15 minuutin kestoista videoesitystä. Hankkeessa videoita pilotoidaan virtuaalisen ryhmävalmennuksen ennakkomateriaalina, mutta ne ovat vapaasti käytettävissä myös muunlaisen perhevalmennuksen tukimateriaaliksi tai itseopiskelun välineeksi.

Käy tutustumassa aineistoportaaliin: sites.tuni.fi/perheinfo