Aikuinen ja lapsi käsi kädessä

Niitty 2 -hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisia lapsiperheitä

Niitty 2- Yhdessä maahanmuuttajaperheiden hyvän arjen puolesta -hankkeessa kehitetään erilaisia toimintamalleja ja ohjausaineistoa maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden tueksi. Hankkeessa edistetään varhaiskasvatuksen, neuvolan, lapsiperheiden sosiaalityön sekä suunterveyden yhteistyötä sekä tuotetaan ammattilaisten ja maahanmuuttajaperheiden itseopiskeluun monipuolista tukiaineistoa.

Hankkeen verkkosivuja rakennetaan elo-syyskuussa 2023.

Hankkeen rahoittaa AMIF - Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.