Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -yhteishanke (2015-2018) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima hanke. Hanketta hallinnoi Tampereen yliopisto. Hankkeella tuettiin yhteiskunnassa asetettua tavoitetta pidentää työuria monen tason erilaisin toimenpitein. Yhtenä keinona oli korostettu tiivistyvää työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tueksi, mitä voidaan edistää myös työterveyshuollon sairaanhoidolla.

Osallistujat

Tampereen yliopisto