Miten perusterveydenhuolto voi hyödyntää hankkeen tuottamaa tietoa?

Markku Sumanen, LT, yleislääketieteen apulaisprofessori

Perusterveydenhuollon palveluita tarjoavat terveyskeskukset, työterveyshuolto ja yksityiset lääkäriasemat. Noin 15 % lääkärin vastaanotolla käyneistä käyttää useampaa kuin yhtä palvelujen tarjoajaa. Suurin osa työikäisestä väestöstä käyttää useimmiten työterveyshuollon palveluja.

Lyhytaikaisissa sairauslomissa kuten hengitystieinfektioiden yhteydessä useamman palvelujärjestelmän käyttö ei ole ongelmallista. Pitkäaikaista työkyvyttömyyttä aiheuttavissa vaivoissa ja sairauksissa tilanne on toinen. Tämä koskee etenkin tuki- ja liikuntaelinten ongelmia sekä mielenterveyden häiriöitä. Juuri nämä sairausryhmät korostuvat työikäisten terveyspalveluiden suurkäyttäjissä. Palveluita paljon käyttävillä on myös enemmän pitkiä sairauspoissaoloja kuin muilla palvelunkäyttäjillä

Työterveyshuollossa on paras tietämys henkilöiden työnkuvasta ja oireiden yhteydestä työhön sekä parhaimmat valmiudet varhaiseen puuttumiseen työnkuvan uudelleen järjestelyssä ja kuntoutuksen suunnittelussa. Tämä toteutuu moniammatillisissa työterveysneuvotteluissa, joilla on tärkeä merkitys työssä jatkamisen tukena. Hankkeessamme todettiin, että työterveysneuvottelujen jälkeen sairauspoissaolokerrat vähenivät ja sairauspoissaolojen kestot lyhenivät.

Perusterveydenhuollosta työikäiset terveyspalveluiden suurkäyttäjät tulisi ohjata omaan työterveyshuoltoon, jossa heidän työssä jatkamistaan voidaan parhaiten edistää ja sairauspoissaoloja vähentää. Etenkin osatyökykyisyyden tai työkyvyttömyyden uhatessa tämä on tärkeää. Perusterveydenhuollossa kannattaa jakaa tietoa työterveysneuvottelujen hyödyistä.

Kirjoittaja: Markku Sumanen

LT, yleislääketieteen apulaisprofessori

Tampereen yliopisto