Toimenpidesuositukset

Paljon palveluita käyttävät

 • Paljon palveluita käyttävät potilaat on mahdollista tunnistaa potilastietojärjestelmistä käyntimäärien perusteella.
  • Palveluita paljon käyttävien potilaiden tunnistaminen on tärkeää, koska heillä on muita korkeampi työkyvyttömyysriski, erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja mielenhäiriöiden vuoksi.
 • Perusterveydenhuollosta työikäiset terveyspalveluiden suurkäyttäjät tulisi ohjata omaan työterveyshuoltoon, jossa heidän työssä jatkamistaan voidaan parhaiten edistää ja sairauspoissaoloja vähentää. Etenkin osatyökykyisyyden tai työkyvyttömyyden uhatessa tämä on tärkeää.

Työterveysneuvottelut

 • Työterveysneuvotteluiden ratkaisukeskeisen työkykynäkökulman korostamiseksi suositellaan strukturoitua neuvottelumuistiomallia.
 • Työterveysneuvotteluita kannattaa käydä työterveysyhteistyössä, koska ne ovat vaikuttava työterveysyhteistyön tapa, jossa saadaan konkreettisia päätöksiä työntekijän työnkuvasta.
  • Neuvottelun jälkeen työntekijän sairauspoissaolot vähenevät.
 • Perusterveydenhuollossa kannattaa jakaa tietoa työterveysneuvottelujen hyödyistä ja ohjata potilaita työterveyshuoltoon.

Raportoinnin kehittäminen  

 • Raportoinnin kehittämisen kautta työterveyshuollossa voidaan tunnistaa asiakasyritysten työkyvyn menettämisen riskissä olevat potilaat, järjestää seuranta sekä käynnistää tarpeelliset kuntoutustoimet.
 • Tietojärjestelmämuutosten yhteydessä koulutus muutoksen syistä ja merkityksestä tukee muutosten käyttöönottoa.
 • Kaikkien työterveysasiakkaita hoitavien lääkäreiden tulee kouluttautua työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden riskin arviontiin
 • Työterveyshuollon sairaanhoidon ja ennaltaehkäisevän toiminnan tilan kuvaaminen vaatii toiminnasta kerättävää rakenteista tietoa.
 • Tieto käytettyjen resurssien määrästä ja yhteisesti sovituista toiminnan vaikutuksista pitäisi tehdä kategoriseksi, jolloin asioita voidaan mitata.
 • Keskeisiä kysymyksiä rakenteisen tiedon kirjaamiseen ovat: mitä tehtiin, miten tehtiin ja kenelle tehtiin?