Työterveysneuvottelut

Työterveysneuvottelut keskittyvät erityisesti työntekijöille, joilla on sairauspoissaoloja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien sekä mielenterveyden häiriöiden vuoksi.

Hankkeessa käytiin läpi yhteensä 1926 Pihlajalinna Työterveyden työterveysneuvottelua vuosilta 2013-2015. Neuvotteluissa oli kaikkiaan mukana 1223 potilasta. Kolmanneksella neuvotteluun osallistuneista sairauspoissaolo oli kestänyt yli 90 päivää ennen neuvottelua ja joka neljännellä neuvotteluihin osallistuneista ei ollut lainkaan edeltäviä sairauspoissaoloja. Neuvotteluissa sovittiin työnkuvan muutoksista joka kolmannella ja työaikamuutoksista neljänneksellä osallistuneista. Neuvottelun jälkeen sairauspoissaolokerrat vähenivät ja sairauspoissaolojen kesto lyheni.

Sairauspoissaolokerrat (vuosina 2013-2015) työterveysneuvotteluja ennen ja niiden jälkeen

Kuva alla havainnollistaa, miten työterveysneuvottelut vähensivät sairauspoissaoloja. Kuviossa 1 potilaiden sukupuoli on merkitty toisistaan poikkeavin symbolein, ikä on pystyakselilla ja sairauspoissaolot vaaka-akselilla. Katkoviivat kuvaavat mediaaneja (ennen työterveysneuvotteluja mediaani on 6, neuvottelujen jälkeen 4).

Kuvio 1: Sairauspoissaolokerrat vuosina 2013-2015 iän ja sukupuolen mukaan, ennen ja jälkeen työterveysneuvottelujen.

 

Lue lisää: