Wellamon intervention tulokset

  • Työterveys Wellamossa otettiin vuoden 2015 alussa käyttöön systemaattinen ja koulutettu käytäntö: sairaanhoidon käynnillä tieto työhön liittyvyydestä tallennetaan potilaskertomuksiin rakenteisesti, jolloin tietoa voidaan hyödyntää ennaltaehkäisyssä, työkyvyn tuessa ja niitä tukevassa raportoinnissa.
  • Sairausvastaanottokäyntien yhteydessä alettiin ottaa kantaa käynnin syyhyn, oliko se
    • työhön liittyvä ja samalla
    • aiheutuuko sairaudesta työkyvyttömyyden uhka
  • Sen jälkeen merkittiin rakenteisesti, oliko tarvetta työkyvyn tukitoimiin ja jos oli, millaisiin toimiin.
  • Vuoden 2015 aikana noin neljänneksellä henkilöistä ja noin 40%:ssa käynneistä oli merkintä työhön liittyvyydestä.
  • Vuosien 2015-2016 aikana noin joka kymmenennellä sairausvastaanotolla oli tarvetta tukitoimiin, joista yleisimmät olivat ohjaukset omalle vastuulääkärille, työfysioterapeutille ja -psykologille.
  • Pienellä otoksella, noin 200 henkilöä, etsittiin sairauskertomusten avulla, toteutuivatko merkityt tukitoimenpiteet ja ne toteutuivat suurelta osin (keskimäärin 80 %:sesti).