Esittely

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -yhteishanke (2015-2018) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima hanke. Hanketta hallinnoi Tampereen yliopisto. Hankkeella tuettiin yhteiskunnassa asetettua tavoitetta pidentää työuria monen tason erilaisin toimenpitein. Yhtenä keinona oli korostettu tiivistyvää työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tueksi, mitä voidaan edistää myös työterveyshuollon sairaanhoidolla.

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hanke koostui kahdesta osahankkeesta. Näistä ensimmäistä, Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi hallinnoi Tampereen Yliopisto. Osatoteuttajina ovat Pihlajalinna Työterveys ja Työterveys Wellamo.

Hankkeessa kehitettiin

  • työterveyshuollon sairaanhoidon kykyä tunnistaa työhän liittyvät terveys- ja työkykyongelmat ja tehostaa niistä seuraavien toimenpiteiden (mm. työn muokkausten) toteutumista ja niiden kautta edistää työntekijöiden uraa.
  • työterveyshuollon sairaanhoidon toimintamallia siten, että sen avulla voidaan asiakasorganisaation kanssa sujuvasti ja tehokkaasti tukea työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Hanke tuotti myös tutkimuksellista tietoa työterveyshuollon suurkuluttajista, työkyvyttömyyden taustatekijöistä sekä vaikuttavan työterveyshuollon sairaanhoidon mallin toimivuudesta. Hankkeen myötä työterveysyhteistyön odotetaan vahvistuvan muun muassa kansallisesti levitettävän vaikuttavan työterveyshuollon sairaanhoidon mallin muodossa.

Toista osahanketta, Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt koordinoi Työterveyslaitos.

Tässä hankkeessa

  • rakennettiin työterveysyhteistyöhön indikaattorit, joilla voidaan arvioida työterveysyhteistyötä ja sen vaikuttavuutta
  • arvioitiin työterveyshuollon palveluprosessien toimivuutta laadun ja työterveysyhteistyön näkökulmasta
  • kehitettiin yhdessä asiakasorganisaatioiden, työterveysyksiköiden ja asiantuntijoiden kanssa hyviä käytäntöjä työterveysyhteistyöhön.

Tuloksena on vaikuttavuusindikaattorit työterveystoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen, päivitetty laatujärjestelmä (laatuopas) työterveyshuoltojen käyttöön, sekä hyviä konkreettisia käytäntöjä tulokselliseen ja vaikuttavaan työterveysyhteistyöhön. Hanke tuotti myös tutkimuksellista tietoa työterveysyhteistyön käsitteestä ja työterveysyhteistyöprosessiin vaikuttavista tekijöistä.

Yhteystiedot:
Jukka Uitti, projektin vastuullinen johtaja
jukka.uitti(at)uta.fi
p. 050 318 7359

Hankkeen toimijat (pdf-tiedosto)

Osallistujat:

Tampereen yliopisto

Rahoittajat: