Työterveys Wellamon merkintäkäytäntö

Kuva 1: Työterveys Wellamon tietojärjestelmässä vastaanottokäynnillä otetaan ensin kantaa käynnin syyn työhön liittyvyyteen.

Kuva 2
Kuva 3

Kuvat 2-3: Kun arvioidaan työkyvyttömyyden uhkaa, otetaan kantaa tukitoimien tarpeellisuuteen.

 

Kuva 4: Järjestelmässä määritetään myös jatkotoimet järjestelmän listaamista vaihtoehdoista.