Wellamon intervention kuvaus

Työterveys Wellamon interventio oli niin sanottu luonnollinen interventio, toisin sanoen interventio oli kehitetty aiemmin ja käynnistettiin ennen hankkeen alkamista vuonna 2015.

Myös tässä interventiossa oli kyse merkintätapakäytännöistä, joilla pyrittiin keräämään työterveyshuollon sairaanhoidossa hyödynnettävää tietoa. Sairaanhoidossa saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ennalta ehkäisevässä työssä ja työkyvyn tukemisessa, kunhan tieto työhön liittyvyydestä saadaan tallennettua potilaskertomukseen niin, että se voidaan tilastoida ja raportoida. Työterveys Wellamon interventiossa kyse oli merkintätavan ja sen vaikutusten seurannasta: Sairasvastaanottokäyntien yhteydessä merkitään tietojärjestelmään, onko käynnin syynä oleva sairaus työhön liittyvä, aiheutuuko sairaudesta työkyvyttömyyden uhka ja mitä jatkotoimenpiteitä tarvitaan. Hankkeessa selvitettiin, merkintöjen määriä ja yhteyttä sairauspoissaoloihin sekä mitkä jatkotoimenpiteet toteutuivat merkinnän jälkeen.

Työterveys Wellamon merkintäkäytäntö