Työhön liittyvyyden arviointi on yhteinen asia

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeen aikana Pihlajalinna Työterveydessä toteutettiin työterveysasemilla interventio, jonka osana puolelle asiakasvastuullisista työterveystiimeistä järjestettiin koulutus koskien sairauden työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan arviointia. Interventio on kuvattu tarkemmin täällä.

Tavoitteena oli yhdenmukaistaa ja tehostaa työhön liittyvyyden määrittelyä ja tehostaa siitä seuraavia toimenpiteitä. Työhön liittyvyyttä käsiteltiin laajasti kuten Hyvässä työterveyshuoltokäytännössä: Työhön liittyvät sairaudet voivat olla sairauksia, joilla on syy-yhteys työhön, tai sairauksia, jotka rajoittavat työkykyä tai joita työ voi pahentaa. Interventioon liittyi myös merkintätavan muutos kaikilla asemilla. Hankkeessa havaittiin, että kouluttamalla henkilöstöä työhön liittyvyydestä ja syistä muutokselle, saatiin henkilöstö tekemään aktiivinen valinta tietojärjestelmässä työhön liittyvyyden osalta jopa 90 % kerroista. Myös työhön liittyvien sairauksien merkitseminen lisääntyi.

Hankkeen aikana työhön liittyvyyden raportointia parannettiin myös helpottamaan sekä potilasta koskevien että työpaikalla tapahtuvien toimenpiteiden käynnistämistä. Siksi kertyvän tiedon raportointi ja varhainen hyödyntäminen työterveystiimin työn suuntaamisessa olikin yksi hankkeen painopisteistä.

Hankkeen aikana ja sen jälkeen saadussa palautteessa nousi kuitenkin esiin tarve laajentaa koulutus koskemaan muitakin kuin asiakasvastuullisia työterveystiimejä. Joskus varhaisin kontakti työntekijän oireen tai vaivan vuoksi voi tapahtua muualla kuin työntekijän oman työterveyslääkärin tai -hoitajan vastaanotolla ja nimenomaan nämä työntekijät ja heidän mahdollisesti työhön liittyvät oireensa olisi tarpeen saada työterveystiimin tietoon. Kaikkien työterveyspotilaita hoitavien lääkäreiden kouluttaminen työhön liittyvyyden arviointiin niin, että arviointi tukisi potilaan hoidon ja tarvittavien jatkotoimien käynnistämistä työterveysyhteistyössä, on mielestäni yksi keskeinen työterveystoiminnan kehittämiskohde.

Kirjoittaja: Tiia Reho
tutkijalääkäri
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hanke