Dialogin valoa marraskuun pimeyteen

Marraskuu 2020

Kunnioittaminen tarkoittaa sekä itsensä että muiden arvostusta.

Tärkeää on hyväksyä myös itsensä ja oma asemansa, sillä ilman sitä on vaikeaa hyväksyä ja arvostaa muita.

Aidossa dialogissa ovat mukana vahvasti myös tunteet.

Dialogi auttaa tunnistamaan omia ja muiden tunteita.

Lokakuu 2020

Kun ollaan dialogissa, niin kaikkien on ymmärrettävä, mistä puhutaan.

Suora puhe tarkoittaa myös sitä, että ilmaistaan asioita siten, että oma ajattelu aukeaa muille.

Dialogin avulla on mahdollista saada esille ihmisten ennakkokäsityksiä ja yhdessä aiheuttaa niihin muutoksia. Se murtaa tilaa luovuudelle ja yhteisille uusille oivalluksille.

Lisää dialogikortteja täältä: Dialogisen kehittämisen menetelmiä ja työkaluja