Yritysten sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen Nokialla

Kuva yhteistyöstä: 8 pelinappulaa yhdistetty toisiinsa viivoilla.

Selvitys nokialaisten yritysten sivuvirroista ja niiden hyödyntämisestä toteutettiin syksyllä 2021. Kohderyhmänä olivat paperi- ja pakkausteollisuuden, muoviteollisuuden sekä rakentamisen ja rakennetun ympäristön toimialat Nokialla. Työssä hyödynnettiin paikallisia sidosryhmiä ja aiempaa osaamista keskustelemalla Nokian kaupungin yrityskoordinaattorin ja elinkeinojohtajan kanssa. Heiltä tiedusteltiin PITS-hankkeen piiriin sopivia yrityksiä sekä tietoa, onko vastaavanlaista selvitystyötä aikaisemmin toteutettu alueella. Saatu tuki oli merkittävässä roolissa yritysten tunnistamisessa ja selvitystyön etenemisessä.  

Selvitystyössä lähestyttiin noin 20 nokialaista yritystä sekä sähköpostitse että puhelimitse. Osa yrityksistä osoitti kiinnostusta hanketta kohtaan ja yrityksiä ohjattiin hankkeen pariin. Toisin sanoen, yritykset olivat kiinnostuneita löytämään omille sivuvirroilleen korkeamman jalostusasteen hyötykäyttökohteita. PITS-hanke työskentelee Pirkanmaalla yritysten yhteen saattamisen puolesta ja pyrkii tunnistamaan teollisten symbioosien aihioita. Jotta yhteistyön mahdollisuuksia pystytään tunnistamaan, täytyy ensin olla tietoa siitä, millaisia materiaaleja ja ratkaisuja alueella on. Yhtenä työkaluna tässä toimii jätteiden ja sivuvirtojen vaihdantaan tarkoitettu Materiaalitori-sivusto. Monelle yritykselle Materiaalitori oli jo entuudestaan tuttu ja he toivoivat, että yhä useampi taho löytäisi sivuston ja alkaisi hyödyntää sitä. PITS-hankkeen marraskuussa järjestetyssä Materiaalivirrat rahaksi -työpajassa oli mahdollisuus oppia käyttämään sitä ja tätä työpajaa mainostettiin niille yrityksille osana keskusteluita, joille sivusto oli tuntematon.  

Osa tavoitetuista yrityksistä hyödyntää ja kierrättää toiminnassaan syntyvät sivuvirrat omissa prosesseissaan tai muuten heille sopivalla tavalla, eivätkä he siksi ole kiinnostuneita etsimään korkeamman jalostusasteen hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi osalla yrityksistä ei ole resursseja osallistua hankkeen tarjoamiin ideointi- ja työpajoihin, vaikka kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet kiinnostaisivatkin. 

Kirjoittajat: Anders Vakker, Anna Pimiä, Konsta Pajarinen, Petteri Paananen, Pauli Mononen

Editointi: Noora Markkanen