Esittely

Tiimikuva PITS-tiimin kolmesta jäsenestä pohtimassa mäskipaperille hyödyntämiskohteita.

Mikä on PITS?

Kiertotalous ei ole vaihtoehto vaan elinehto. Se on talouden malli, joka tähtää luonnonvarojen järkevään käyttöön ja hyvinvointiin. Ilman kiertotaloutta Suomen on vaikea olla hiilineutraali vuonna 2035. Erityisesti PK-yritykset tarvitsevat apua kiertotalouden ratkaisujen kehittämisessä. Tähän vastaa Pirkanmaan teolliset symbioosit -hanke.

Tausta

Kiertotalouden ratkaisuja tuotetaan erilaisissa ekosysteemeissä. Yksi tunnetuista ekosysteemisistä toimintamalleista on Teolliset symbioosit Suomessa (FISS-Finnish Industrial Symbiosis System), jossa fasilitoidaan yrityksiä tuottamaan ”toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja”.

Suomessa FISS-toimintaa koordinoi Motiva, joka kokoaa alueellisten toimijoiden verkostoa yhdistämään resurssien tarjoajat ja tarvitsijat kentällä. Työkaluna ovat FISS-työpajat, joissa yrityksiä sparrataan uusien synergia- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja niiden käytännön toteuttamisessa sekä yhteistyökumppanien löytämisessä.

Toimintatavat

PITS-toiminnan ytimessä on yritysten kanssa järjestettävät kuusi työpajaa, joiden tavoitteena on edesauttaa uusien teollisten symbioosien muodostumista ja olemassa olevien tehostumista.​

Mikäli työpajasta löytyy yhteisen intressin omaavia yrityksiä, heille voidaan järjestää erillinen minityöpaja. Tämän lisäksi voidaan järjestää materiaalitorisparrauksia, joissa opastetaan Motivan Materiaalitorin käytössä.

Nämä minityöpajat tähtäävät mahdollisien symbioosikumppanuuksien luomiseen. Jatkotoimenpiteenä voi toimia mm. raaka-aineen testaaminen demonstraation avulla.

 

 

Tavoite

  • saada Pirkanmaan alueen materiaalivirrat tehokkaaseen käyttöön
  • edistään yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen kulttuuria
  • auttaa uusien teollisten symbioosien muodostumista
  • tehostaa jo olemassa olevia symbiooseja
  • hyödyntää alueellisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksia

 

Kohderyhmä

Hanke keskittyy erityisesti paperi – ja pakkausteollisuuteen (metsäteollisuus), rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä elintarviketeollisuuden liiketoiminnan kasvun ja uuden kiertotaloutta edistävän palveluliiketoiminnan alkamisen tukemiseen.​ Kaikki yritykset ovat kuitenkin tervetulleita mukaan toimintaan.

Vaikuttavuus

Hankkeen lopputuotteena on  Pirkanmaalle  Finnish Industrial Symbiosis System (FISS) -koordinaation malli teollisten symbioosien jatkuvalle kehittämiselle.​

Tällä hetkellä FISS-toimintaa on käynnissä neljässätoista maakunnassa, mutta Pirkanmaa on ilman omaa alueellista organisoitumista.

Rahoittaja

Pirkanmaan liitto

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen