Case: kuormalavoista uutta liiketoimintaa - toukokuu 2022

Kuvassa kasattuna päällekäin useita puisia kuormalavoja.

Monikäyttöiset kuormalavat

Kuormalavat. Nuo 2020-luvun puiset monikäyttösankarit! Kuormalavojen suosio monenmoisessa käyttötarkoituksessa on tiettävästi lisääntynyt viime vuosina ja nykyään niitä voidaan teollisuuden lisäksi nähdä myös yksityishenkilöiden käytössä muun muassa kukkaistutuslaatikkoina, säilytyshyllyinä ja sohvaryhminä.

Kuormalavoille voidaan löytää uusi käyttökohde luonnollisen tavaran kuljetuksen ja varastoinnin lisäksi muualtakin. Kiertotalouden kannalta on kuitenkin oleellista, että käytetyt kuormalavat ylipäätänsä saavat uuden elämän, esimerkiksi uudelleen käytön kautta. Uudelleen käyttö on jonkin esineen käyttämistä uudelleen – samassa käyttötarkoituksessa johon se on alunperin valmistettu.

Miten kuormalavat liittyvät PITS-hankkeeseen?

PITS-hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään yhteistyömahdollisuuksia, joissa toisen yrityksen sivuvirroista eli ylijäämämateriaaleista tulee toiselle yritykselle raaka-ainetta. Näin materiaalit saataisiin tehokkaammin kiertoon, eikä niitä tarvitsisi luokitella vielä jätteeksi.

PITS-hankkeessa kuormalavat ovat nousseet useamman eri yrityksen sivuvirtana esille niin paperi- ja pakkausteollisuuden kuin muoviteollisuudenkin puolelta. Tämä johtuen siitä, että kuormalavojen käyttö kuljetuksessa ja säilytyksessä on melko yleistä. Seuraavaksi esitellään eräs PITS-hankkeessa saavutettu symbioosiaihio eli yhteistyömahdollisuus.

CASE-ESIMERKKI

PITS-hankkeessa esille nousseessa symbioosiaihiossa kuormalavoja uudelleen käytettiin kunnostettuina kuormalavoina. Tällöin eräältä yritykseltä sivuvirtana syntyneitä kuormalavoja kuljetettiin toiselle yritykselle huollettavaksi. Vastaanottava yritys kierrätti huonokuntoisimmat kuormalavat ja huolsi vielä melko hyvässä kunnossa olevat lavat.

Tällöin yritys kykenee myymään käytettyjä lavoja eteenpäin omille asiakkailleen – ja tässä tapauksessa luo näin uutta liiketoimintaa, jota yrityksellä ei aiemmin ole ollut.

Symbioosiaihioita kutsutaan onnistuneen luovuttamisen/ vaihdon jälkeen myös symbioosikumppanuuksiksi, sillä tällöin molemmat osat hyötyvät tilanteesta ja mahdollisesti jatkavat toimintaa tulevaisuudessakin. Hyöty kumppanuudesta materiaalia luovuttavalle yritykselle on helppo eroonpääsy ylijäämämateriaalista sekä rahallinen vastine ja vastaanottavalle yritykselle uuden liiketoiminnan tuoma tuotto.

 

Omat sivuvirrat uudelleen käyttöön tai hyötykäyttöön?

Me PITS:llä ideoimme villejäkin innovaatioita, jotka haastavat aiemmin tunnettuja tapoja toimia, tule mukaan!

Ota yhteyttä sähköpostilla: pits.tamk@tuni.fi

tai jätä lyhyt viesti yhteydenottolomakkeella

 

 

Kirjoittaja: Ginstia Haatainen

Kuva: Shutterstock