Paperi- ja pakkausalan sivuvirrat Pirkanmaalla

Kuvassa kolme pahvilaatikkoa, joissa jokaisessa paperia rutistettuna

PITS-hankkeessa on selvitetty paperi- ja pakkausalan sivuvirtoja sekä pyritty tunnistamaan potentiaalisia teollisia symbiooseja Pirkanmaalla. Selvitystyön kohteina ovat olleet erityisesti pk-yritykset ja toimialana pääasiassa kuitupakkausten valmistajat. Sivuvirtatietoja on kerätty tapaamalla yritysten edustajia hankkeen järjestämissä työpajoissa sekä olemalla yhteydessä yrityksiin eri tavoin. Hankkeen aikana on tavoitettu yhteensä 31 paperi- ja pakkausalan yritystä. Tuloksissa nousi esille, että kuitupakkausten valmistuksessa sivuvirtoina syntyy pääasiassa aaltopahvisoiroja eli stanssausjätettä, paperihylkyä, paperijätettä ja kartonkirainaa. Merkittävä löydös oli myös se, että toimialan sivuvirralle ei välttämättä koeta suurta löytää korkeamman jalostusasteen hyödyntämiskohdetta (=teollista symbioosia), sillä kuitutuotteille on jo olemassa toimiva raaka-aineen kierrätys, mihin myös sivuvirtana syntynyt hylky yms. tyypillisesti laitetaan.  

Tunnistetut sivuvirtojen käyttömahdollisuudet ja testaukset 

Hankkeen aikana on tunnistettu muutamia mahdollisia käyttökohteita paperi- ja pakkausalan sivuvirroille. Yksi tällainen voisi olla materiaalin hyödyntäminen maanparannusaineiden kuten lannoitteiden raaka-aineena. Myös hyödyntäminen toisentyyppisissä kuitupakkausratkaisuissa on nähty yhtenä mielenkiintoisena mahdollisuutena. Hankkeen aikana on myös tehty toimialaan liittyen myös materiaalitestausta, joissa on selvitetty yhden toimijan sivuviran käyttömahdollisuuksia toisen yrityksen raaka-aineena. Eräässä testissä havaittiin, ettei sivuvirralla tuotteeseen saadut ominaisuudet saavuttaneet tuotteelta vaadittua suoritustasoa, minkä takia symbioosiaihio ei edennyt testiä pidemmälle. Toisessa testissä todettiin, että sivuvirran taloudellisesti kannattava käyttöönotto edellyttäisi suurempia materiaalivirtoja sekä jalostusarvon nostamista, mistä syystä tämäkään aihio ei edennyt ainakaan tässä vaiheessa pidemmälle. Työ symbioosiaihioiden edistämiseksi jatkuu edelleen.

Kirjoittaja: Piia Kanto 

Kuva: Shutterstock 

Piia Kanto

  • lehtori
  • Rakennettu ympäristö ja biotalous
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • +358504313736
  • piia.kanto@tuni.fi

Atte Rättyä

  • lehtori
  • Rakennettu ympäristö ja biotalous
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • +358407755306
  • atte.rattya@tuni.fi