Case: hakkeen varastointia juuttisäkeissä – joulukuu 2022

Juuttisäkki ja sen sisällä oleva suojapussi.

Juuttisäkkejä käytetään usein pahvipapujen kuljetuksessa, mutta mihin muuhun niissä on potentiaalia tämän jälkeen?

Juuttisia kahvisäkkejä testattiin demonstraation muodossa lämmityshakkeen siirto- ja varastointitarkoituksessa. Idea tähän nousi syksyllä 2022 PITS-hankkeen Ylijäämästä tuottavaksi resurssiksi -työpajasta, kun kävi ilmi, että Pirkaan paahtimolle kertyy juuttisäkkejä tuotannon sivuvirtaja ja että Pirkanmaan Metsä- Ja luontopalvlekut voisivat hyödyntää niitä hakkeen varastoinnissa ja kuljetuksessa.

Kokeilussa on käynyt ilmi, että juuttisäkki on hakkeen varastointiin ja kuljetukseen sopivankokoinen ja kestävä. Se päästää läpi hakepölyä, mutta koksteus ei tiivisty säkkiin, mikä on hyvä asia. Kokeilu ja säkkien testaaminen jatkuu toiveikkain mielin!

 

Kirjoittaja: Riitta Vihuri

Kuva: Ginstia Haatainen