Sivuvirrat liikkuvat Sastamalassa

Sahanpurua.
Sahanpurua

Selvitys sastamalalaisten yritysten sivuvirroista ja niiden hyödyntämisestä toteutettiin syksyllä 2021. Sen tarkoituksena oli kartoittaa Sastamalassa toimivien yritysten sivuvirtoja ja tarjota yrityksille mahdollisuus hyödyntää käyttämättömiä sivuvirtoja, sekä selvittää mahdollisuuksia sivuvirtojen hyödyntämiseen olemassa olevissa tuotantoprosesseissa.  Kohderyhmään kuuluvat yritykset kartoitettiin paperi- ja pakkaus- sekä rakennusteollisuudesta. Lisäksi mukaan valikoitui muutama muu teollisuusyritys näiden toimialojen ulkopuolelta. Kokonaisuudessaan selvitys piti sisällään 26 yritystä Sastamalan alueelta.  

Yrityksiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Sastamalan kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa, jotka edistivät selvitystyön näkyvyyttä julkaisemalla jutun uutiskirjeessään. Yhteydenottoon suhtauduttiin myönteisesti lähes kaikissa yrityksissä ja tietoja yritysten tämänhetkisistä sivuvirroista sekä mahdollisista kehittämistarpeista kerrottiin halukkaasti.   

Tavoitetuista yrityksistä vain yhdellä oli tarvetta ja kiinnostusta lähteä kehittämään sivuvirroilleen uutta käyttöä. Monet yritykset kokivat, että sivuvirrat on jo tarpeeksi hyvin hyödynnetty, eivätkä välttämättä kokeneet saavansa lisäarvoa uuden käyttökohteen hakemisesta. Haastatteluissa tuotiin esille, että teollisuuden on nykyään pakko panostaa kiertotalouteen, varsinkin jos haluaa päästä kiinni ulkomaan markkinoihin. Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteita ei tuotu esille vaan pikemminkin päinvastoin kerrottiin joistakin sivuvirroista, kuten sahanpurusta, jolle jälkimarkkinoilla on runsaasti kysyntää. Sivuvirtaa on kuitenkin vain rajallinen määrä myytävissä.  

Sivuvirtojen näkökulmasta mielikuva Sastamalan teollisuusyritysten kentästä on hyvin positiivinen. Pienemmäksi kaupungiksi toimintaa löytyy monenlaisen teollisuuden saralta, ja osa yrityksistä on kasvanut merkittävään mittaluokkaan toiminnallaan. Selvitystyö osoitti, että suomalaisissa teollisuusyrityksissä kiertotalous ja ympäristöasiat ovat jo aivan arkipäivää ja jätteen määrä on kutistunut lähes olemattomaan osuuteen. Tämä kehityssuunta antaa toimintamahdollisuuden teolliselle toiminnalle myös tulevaisuudessa! 

  

Kirjoittajat: Akseli Myllymaa, Julia Pentti, Kaisa Asp, Oona Saarela ja Markus Lynch 

Editointi: Noora Markkanen